XNPV - scriptfunctie

XNPV() retourneert de geaggregeerde huidige nettowaarde voor een schema van cashflows (niet noodzakelijk periodiek) die worden gerepresenteerd door getallenparen in pmt en date, die worden herhaald over een aantal records zoals vastgelegd door een group by-clausule. Percentage is het rentepercentage per periode. De kortingen voor alle betalingen zijn gebaseerd op een jaar van 365 dagen.

Syntaxis:  

XNPV(discount_rate, pmt, date)

Retourgegevenstype: numeriek. Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie van geld. .

Argumenten:  

Argument Beschrijving
discount_rate discount_rate is het kortingspercentage over een bepaalde periode.
pmt De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
date De uitdrukking of het veld met het datumschema dat hoort bij de cashflowbetalingen die zijn gegeven in pmt.

Beperkingen:  

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden NULL-waarden of ontbrekende waarden bevat, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,XNPV(0.2, Payments, Date) as XNPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

XNPV1_2013

$2104.37

Stel dat de tabel Cashflow is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD Year,XNPV(Discount, Payments, Date) as XNPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Year

2013
2013

Discount

0.1
0.2

XNPV2_2013

-$3164.35
$6800.00