IRR - scriptfunctie

IRR() retourneert het geaggregeerde interne opbrengstpercentage voor een reeks cashflows die wordt vertegenwoordigd door de getallen in een uitdrukking, herhaald voor een aantal records dat is vastgelegd door een group by-clausule.

Deze cashflows hoeven niet even groot te zijn zoals voor een annuïteit. De cashflows moeten echter met regelmatige intervallen plaatsvinden, zoals maandelijks of jaarlijks. Het interne opbrengstpercentage is het ontvangen rentepercentage voor een investering die bestaat uit betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) die periodiek plaatsvinden. Voor de functie is minimaal één positieve en één negatieve waarde vereist voor de berekening.

Syntaxis:  

IRR(value)

Retourgegevenstype: numeriek

Argumenten:  

Argument Beschrijving
value De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeeld Resultaat  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,IRR(Payments) as IRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

IRR2013

0.1634