QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

FileTime - scriptfunctie

De functie FileTime retourneert een tijdstempel voor de datum en tijd van de laatste wijziging van het bestand filename. Als geen filename is opgegeven, wordt het tabelbestand gebruikt dat op dat moment wordt gelezen.

Syntaxis:  

FileTime([ filename ])

Argumenten:  

Argument Beschrijving
filename

De naam van een bestand, inclusief pad als dat nodig is.

  • absoluut

    Voorbeeld: c:\data\

  • relatief ten opzichte van het documentpad van QlikView.

    Voorbeeld: data\

  • URL-adres (HTTP of FTP) dat verwijst naar een locatie op internet of intranet.

    Voorbeeld: http://www.qlik.com