QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

FileSize - scriptfunctie

De functie FileSize retourneert een geheel getal met de grootte in bytes van het bestand filename of, als geen filename is opgegeven, van het tabelbestand dat op dat moment wordt gelezen.

Syntaxis:  

FileSize([filename])

Argumenten:  

Argument Beschrijving
filename

De naam van een bestand, inclusief pad als dat nodig is. Als u geen bestandsnaam opgeeft, wordt het tabelbestand gebruikt dat momenteel wordt gelezen.

  • absoluut

    Voorbeeld: c:\data\

  • relatief ten opzichte van het documentpad van QlikView.

    Voorbeeld: data\

  • URL-adres (HTTP of FTP) dat verwijst naar een locatie op internet of intranet.

    Voorbeeld: http://www.qlik.com