now - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een tijdstempel van de huidige tijd op basis van de systeemklok. De standaardwaarde is 1.

Syntaxis:  

now([ timer_mode])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argument Beschrijving
timer_mode

Kan de volgende waarden hebben:

0 (tijd bij laatste voltooide laadbewerking voor gegevens)
1 (tijd bij aanroepen van functie)
2 (tijd bij openen van document)

Opmerking: Als u de functie gebruikt in een load-script, resulteert timer_mode=0 in de tijd van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens, terwijl timer_mode=1 de tijd van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens oplevert.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeeld Resultaat

now( 0)

Retourneert het tijdstip waarop de laatste laadbewerking voor gegevens is voltooid.

now( 1)

  • Bij gebruik in een grafiekuitdrukking wordt de tijd van de functieaanroep geretourneerd.
  • Bij gebruik in een load-script, wordt het tijdstip van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens geretourneerd.

now( 2)

Retourneert de tijd waarop het document werd geopend.