QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

monthname - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de maand (opgemaakt volgens de scriptvariabele MonthNames) en het jaar met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de maand.

Syntaxis:  

MonthName(date[, period_no])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal dat, indien het 0 is of wordt weggelaten, de maand aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.