firstworkdate - script- en grafiekfunctie

De functie firstworkdate retourneert de laatste begindatum waarbij no_of_workdays (maandag-vrijdag) kan worden gehaald als niet later wordt gestopt dan end_date, waarbij rekening wordt gehouden met een eventueel opgegeven vakantiedagen. end_date en holiday moeten geldige datums of tijdstempels zijn.

Syntaxis:  

firstworkdate(end_date, no_of_workdays [, holiday] )

Retourgegevenstype: geheel getal

Argumenten:  

Argument Beschrijving
end_date De tijdstempel van de te evalueren einddatum.
no_of_workdays Het aantal te bereiken werkdagen.
holiday

Vakantieperioden die moeten worden uitgesloten van werkdagen. Een vakantieperiode wordt aangegeven als een begin- en een einddatum, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '25/12/2013', '26/12/2013'

U kunt meer dan één vakantieperiode uitsluiten, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'