day - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een geheel getal dat de dag representeert als de breuk van expression wordt geïnterpreteerd als een datum volgens de standaardinterpretatie van getallen.

Syntaxis:  

day(expression)

 

Retourgegevenstype: geheel getal