TextCount - scriptfunctie

TextCount() retourneert het aantal niet-numerieke veldwaarden dat is geaggregeerd in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntaxis:  

TextCount ( [ distinct ] expr)

Retourgegevenstype: geheel getal

Argumenten:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in ons document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

TextCount1:

LOAD Customer,TextCount(Product) as ProductTextCount Resident Temp Group By Customer;

 

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

ProductTextCount
3
3
2
2
LOAD Customer,TextCount(OrderNumber) as OrderNumberTextCount Resident Temp Group By Customer;

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

OrderNumberTextCount
0
1
2
0