pick - script- en grafiekfunctie

De functie pick retourneert de n-de uitdrukking in de lijst.

Syntaxis:  

pick(n, expr1[ , expr2,...exprN])

Argumenten:  

Argument Beschrijving
n n is een geheel getal tussen 1 en N.