Mode - scriptfunctie

Mode() retourneert de vaakst voorkomende waarde, de moduswaarde, van de geaggregeerde gegevens in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule. De functie Mode() kan zowel numerieke waarden als tekstwaarden retourneren.

Syntaxis:  

Mode ( expr )

Retourgegevenstype: dual

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Beperkingen:  

Als meerdere waarden even vaak voorkomen, is het resultaat NULL.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in ons document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Mode:

LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;

Customer, MyMostOftenSoldProduct

Astrida, AA

Betacab, -

Canutility, -