QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Lokale bestanden openen

Dit dialoogvenster wordt geopend met de knop Tabelbestanden in het dialoogvenster Script bewerken.

In het dialoogvenster Lokale bestanden openen kunnen de tabelbestanden worden opgegeven die geladen moeten worden. Voor het selecteren van meerdere bestanden, kunt u op Ctrl drukken en klikken of u kunt op Shift drukken en klikken. Als er op de knop OK wordt gedrukt, wordt het geselecteerde bestand in de wizard Bestand geïnterpreteerd.