QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Opmerkingen toevoegen aan het script

U kunt opmerkingen toevoegen aan de scriptcode, of delen van het script deactiveren met markeringen voor opmerkingen. Alle tekst op een regel die volgt op // (twee schuine strepen) worden gezien als een opmerking en worden dus niet samen met de rest van het script uitgevoerd. U kunt ook een gedeelte van de code insluiten tussen /* en */.

U kunt ook opmerkingen in het script invoegen via de Rem-opdracht.

Voorbeeld:  

Rem This is a comment ;
 
/* This is a comment
that spans two lines */
 
// This is a comment as well

Zie ook: