Aan de slag met analytische verbindingen

Volg deze installatieprocedure om een analytische verbinding in te stellen en uit te voeren. In een QlikView-installatie wordt de verbinding voor elk type plug-in (zoals R of Python) eenmaal geconfigureerd. De volgende procedure is specifiek van toepassing op QlikView Desktop.

 • Installeer QlikView November 2017 Desktop. De meest recente versie van QlikView Desktop vindt u op qlik.com onder Services, Klantdownloads.
 • Download en installeer de plug-in.

 • Configureer de analytische verbinding in QlikView Desktop door het bestand Settings.ini te bewerken. Volg de procedure die wordt beschreven op de pagina Analytic connections, onder 'Een analytische verbinding maken'.

 • Start de plug-inserver.
 • Voer QlikView Desktop uit zodat de verbinding met de plug-inserver tot stand kan worden gebracht.

Hieronder vindt u stapsgewijze instructies voor het instellen en uitvoeren van een voorbeeld van een R-analyse met behulp van een analytische verbinding voor QlikView.

 1. Nadat QlikView Desktop is geïnstalleerd, stelt u de R-omgeving in door R te downloaden en te installeren.
 2. Download de open-source SSE R-plug-in voor QlikView vanaf de GitHub:
  https://github.com/qlik-oss/sse-r-plugin#license
 3. Configureer de analytische verbinding in QlikView Desktop door het bestand Settings.ini te bewerken.
 4. Download de QlikView-voorbeeldtoepassing vanuit de Qlik Community en voeg deze toe aan uw QlikView Desktop-installatie.
  Deze toepassing bevat objecten die met behulp van R-uitdrukkingen zijn gegenereerd.
  https://community.qlik.com/community/advanced-analytics-integration
 5. Start R en Rserve.
 6. Start de R-plug-in voor de analytische verbinding.
 7. Open de QlikView-voorbeeldtoepassing.