Dialoogvenster Aangepaste celopmaak

In dit dialoogvenster kunt u aangepaste opmaak toepassen op een of meer groepen tabelcellen. U kunt het dialoogvenster openen via de objectmenu's van een tabelobject, een standaard tabel of een draaitabel. De opdracht Ontwerpraster in het menu Beeld of het selectievakje Altijd opmaakmenu-opdrachten tonen onder Gebruikersvoorkeuren: Ontwerp moet dan wel zijn ingeschakeld.

De groep cellen die wordt opgemaakt, wordt bepaald door met de rechtermuisknop in de tabel te klikken om de opdracht uit te voeren. De kleinste groep cellen die als eenheid kan worden opgemaakt is een veld (normaal een kolom) in een tabelobject, of een uitdrukking/dimensie in een tabelgrafiek. Bij het gebruik van stroken·wordt elke strook apart opgemaakt.

Als u dit dialoogvenster gebruikt voor de aangepaste opmaak van een deel van een tabel, wordt de optie Stijl op de pagina Stijl in het dialoogvenster Eigenschappen van de tabel ingesteld op [Aangepast]. Als u de instelling voor Stijl weer terugzet op een van de vooraf gedefinieerde stijlen, gaat de aangepaste opmaak verloren.

Opmerking: Tabelstijlen in het algemeen worden vervangen·door opmaakresultaten op basis van kenmerkuitdrukkingen.
Deelvenster Tabelvoorbeeld Het voorbeeldvenster toont opmaakwijzigingen in de groep of groepen tabelcellen. Dit voorbeeldvenster (anders dan het kleine voorbeeld met voorbeeldtekst rechts) toont de wijzigingen in context en na de toepassing van visuele aanduidingen en/of opmaak door middel van kenmerkuitdrukkingen.
In dit deelvenster kunt u door de tabel navigeren en opmaak toepassen op de verschillende groepen cellen. Klik op een cel om de focus voor opmaak te verplaatsen.
Ongedaan maken Met de knop·Ongedaan maken kunt u stapsgewijs wijzigingen in het dialoogvenster Aangepaste celopmaak ongedaan maken.
Als u het dialoogvenster Aangepaste celopmaak hebt gesloten, kunt u alle wijzigingen in het venster in een keer met de knop Ongedaan maken op de hoofdwerkbalk ongedaan maken.
Opnieuw Met de knop Opnieuw kunt u stapsgewijs wijzigingen die u eerder ongedaan hebt gemaakt met de knop Ongedaan maken opnieuw uitvoeren in het dialoogvenster Aangepaste celopmaak.
Voorbeeldtekst Dit is de voorbeeldcel met de geselecteerde instellingen.
Achtergrondkleur Definieert de achtergrondkleur van de cel.
Tekstkleur Definieert de tekstkleur van de cel.
Rand voor cel Hier definieert u de rand vóór de cel. Er is een vervolgkeuzelijst voor het instellen van de randstijl en een knop voor de randkleur. Celranden worden samengevoegd tussen cellen, waardoor de werkelijke rand in de tabel er anders kan uitzien dan in het voorbeeld.
Rand na cel Hier definieert u de rand na de cel. Er is een vervolgkeuzelijst voor het instellen van de randstijl en een knop voor de randkleur. Celranden worden samengevoegd tussen cellen, waardoor de werkelijke rand in de tabel er anders kan uitzien dan in het voorbeeld.
Tekstinstellingen Deze groep bevat diverse opties voor tekstaanpassingen in·de cel.
Tekstgrootte
Gebruik de vervolgkeuzelijst als u de grootte van het algemene lettertype in de tabel wilt aanpassen.
Vet
Schakel deze optie in als u vetgedrukte tekst wilt weergeven.
Cursief
Schakel deze optie in als u cursieve·tekst wilt weergeven.
Onderstreept
Schakel deze optie in als u onderstreepte·tekst wilt weergeven.
Slagschaduw
Schakel deze optie in als u tekst met schaduw wilt weergeven.
Wijziging toepassen op Wijzigingen worden normaal alleen toegepast op de uitdrukking, de dimensie of het veld (tabelobjecten) waarop u met de rechtermuisknop klikt om het dialoogvenster te openen. Met·de hulp van deze vervolgkeuzelijst kunt u ervoor kiezen dezelfde opmaak toe te passen op andere uitdrukkingen, dimensies of velden.