Fabs - script- en grafiekfunctie

Fabs() retourneert de absolute waarde van x. Het resultaat is een positief getal.

Syntaxis:  

fabs(x)

Retourgegevenstype: numeriek

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

fabs( 2.4 )

Retourneert 2.4
fabs( -3.8 ) Retourneert 3.8