Even - script- en grafiekfunctie

Even() retourneert True (-1), als integer_number een even geheel getal of nul is. Retourneert False (0), als integer_number een oneven geheel getal is en NULL als integer_number niet een geheel getal is.

Syntaxis:  

Even(integer_number)

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

Even( 3 )

Retourneert 0, False

Even( 2 * 10 )

Retourneert -1, True

Even( 3.14 )

Retourneert NULL