QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

GetAlternativeCount - grafiekfunctie

GetAlternativeCount() wordt gebruikt om het aantal alternatieve (lichtgrijze) waarden in het vastgestelde veld te zoeken.

Syntaxis:  

GetAlternativeCount (field_name)

Retourgegevenstype: geheel getal

Argumenten:  

Argument Beschrijving
field_name Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.

Voorbeelden en resultaten:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van twee velden die in verschillende keuzelijsten worden geladen, één voor First name en één voor Initials.

Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetAlternativeCount ([First name])

4 aangezien er 4 unieke en uitgesloten (grijze) waarden zijn in First name.

Stel dat John en Peter worden geselecteerd.

GetAlternativeCount ([First name])

3 aangezien er 3 unieke en uitgesloten (grijze) waarden zijn in First name.

Stel dat er geen waarden worden geselecteerd in First name.

GetAlternativeCount ([First name])

0 aangezien er geen selecties zijn.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');