Analytic connections

Met analytische verbindingen kunt u externe analyse integreren met uw Business Discovery. Met behulp van uitbreidingen aan de serverzijde (SSE) kunt u het uitdrukkingenraamwerk uitbreiden met ondersteuning voor oproepen naar engines van derden. U kunt een uitbreiding aan de serverzijde configureren om de ingebouwde uitdrukkingenbibliotheek uit te breiden, zowel voor load-script als voor diagramuitdrukkingen met externe reken-engines.

Creating an analytic connection

For both QlikView Desktop and QlikView Server (QVS) , analytic connections are configured by editing the Settings.ini

Opmerking: QlikView Desktop must be closed before editing the Settings.ini file.
QlikView Server must be stopped before editing the Settings.ini file.
After adding new connections or changing existing connections, a restart is required for the changes to take effect.
Opmerking: Note that the server-side extension (SSE) plugin server must be running before you start QlikView otherwise the connection will not be established.

Doe het volgende:

 1. Open the file Settings.ini.
  For QlikView Desktop it is located in C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.
  For QlikView Server it is located in C:\ProgramData\QlikTech\QlikViewServer.
 2. Add the following configuration:

  [Settings 7]
  SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]

  Where <PluginConfig> is a comma-separated list of configuration elements containing the following:

  <EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]

 

Eigenschap Beschrijving
<EngineName> Naam van de analytische verbinding. Moet uniek zijn. Dit is de toewijzing/alias voor de plug-in die vanuit de uitdrukkingen in de app wordt gebruikt. <EngineName> is vereist om de plug-infuncties te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld SSEPython voor een Python-plug-in of R voor een R-plug-in.
<Address>

Een lijst met twee door een dubbele punt gescheiden elementen:

<Host>: DNS-naam (of IP-adres) van de plug-in.

<Port>: Poort waarop de plug-in luistert.

<PathToCertFile> Pad van het bestandssysteem naar de map met de clientcertificaten die vereist zijn voor veilige communicatie met de plug-in. Dit pad wijst naar de map waarin de certificaten zich bevinden. Zorg ervoor dat deze inderdaad naar die map zijn gekopieerd. De drie certificaatbestanden moeten de volgende namen hebben: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Alleen wederzijdse verificatie (server- en clientverificatie) is toegestaan.
Opmerking: Het instellen van het certificaatpad is optioneel, maar als het pad wordt weggelaten, wordt onbeveiligde communicatie aangeroepen.
<RequestTimeout> Geheel getal (seconden). Optioneel. De standaardwaarde is 0 (oneindig). Time-out voor berichtduur.
<ReconnectTimeout> Geheel getal (seconden). Optioneel. De standaardwaarde is 20 (seconden). Tijd voordat op de client wordt geprobeerd de plug-in opnieuw te verbinden nadat de verbinding met de plug-in is verbroken.
 1. After saving the changes in the Settings.ini file, restart QlikView. Now you can use the analytic connection by adding it through the Edit Expression dialog or the Load Script dialog.

Restrictions in using Analytic connections

Analytic connection functionality (configuring a server-side extension) is disabled when creating a new shared server object.

When an existing sheet object containing a server-side extension (SSE) expression is copied, the chart property editor is automatically disabled. This means that the chart properties are no longer editable.

Examples

The following examples show how to set a server-side extension (SSE) plugin. Here, a Python plugin is used and one or multiple servers are defined.

 • One SSE plugin server: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051
 • Two SSE plugin servers: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053
 • One SSE plugin server is defined without certificate path but with timeouts set: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20