Geavanceerde veldinstellingen

Dit dialoogvenster kan worden geopend via Eigenschappen meervoudige keuzelijst: Presentatie, Eigenschappen tabelobject: Presentatie en Grafiekeigenschappen: Dimensies. De afbeeldingsopties die hieronder worden beschreven, zijn niet beschikbaar voor bitmapgrafieken.

Afbeeldingsopties

Representatie De volgende opties zijn beschikbaar:
Tekst
Als deze optie is geselecteerd, worden de uitdrukkingswaarden altijd geïnterpreteerd en weergegeven als tekst.
Afbeelding
Als u deze optie selecteert, probeert QlikView elke uitdrukkingswaarde te interpreteren als een verwijzing naar een afbeelding. Deze referentie kan een pad naar een afbeeldingsbestand op schijf zijn (bijvoorbeeld C:\Foto1.jpg) of in het qvw-document zelf (bijvoorbeeld qmem://<Naam>/<Peter>). Als QlikView een uitdrukkingswaarde niet kan interpreteren als geldige afbeeldingsreferentie, wordt de waarde zelf weergegeven.
Info als afbeelding
Als u deze optie selecteert, wordt in QlikView de afbeelding weergegeven die via de scriptopdrachten info load/select aan de veldwaarde is gekoppeld. Als er geen afbeeldingsgegevens beschikbaar zijn voor een veldwaarde, wordt de waarde zelf weergegeven, tenzij de optie Tekst verbergen als afbeelding ontbreekt is ingeschakeld. Deze optie is niet beschikbaar voor bitmapgrafieken.
Afbeeldingsopmaak Alleen beschikbaar als een van de afbeeldingsopties hierboven is geselecteerd. Met deze instelling bepaalt u hoe een afbeelding in de cel moet worden gepast. Er zijn vier opties.
Niet uitrekken
Als u deze optie selecteert, wordt de afbeelding in de originele vorm weergegeven, zonder uitrekken. Hierdoor kunnen delen van de afbeelding onzichtbaar blijven of kan slechts een gedeelte van de cel worden opgevuld.
Opvullen
Als u deze optie selecteert, wordt de afbeelding uitgerekt om de cel op te vullen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de hoogte/breedteverhouding van de afbeelding.
Hoogte/breedteverhouding behouden
Als u deze optie selecteert, wordt de afbeelding zo veel mogelijk uitgerekt om de cel op te vullen, waarbij de correcte hoogte/breedteverhouding van de afbeelding behouden blijft. De zijkanten of boven- en onderkant van het tekstobject worden niet door de afbeelding opgevuld.
Vullen met behoud van hoogte/breedte
Als u deze optie selecteert, wordt de afbeelding uitgerekt om de cel aan beide kanten op te vullen, waarbij de correcte hoogte/breedteverhouding van de afbeelding behouden blijft. De afbeelding wordt in één richting afgesneden.
Tekst verbergen als afbeelding ontbreekt Als u deze optie selecteert, wordt er geen tekst voor de veldwaarde weergegeven als de interpretatie als afbeelding mislukt. De cel blijft dan leeg.
Selectiestijl opheffen Als afbeeldingen worden getoond in plaats van tekst, kan het nodig zijn om een andere selectiestijl te gebruiken dan de documentstandaard zodat de logische status van de veldwaarden zichtbaar blijft. Selecteer een geschikte selectiestijl in de vervolgkeuzelijst onder Selectiestijl opheffen, bijv. Extra info hoek.

Zoekopties

Met behulp van deze groep kunt u bepaalde aspecten van zoekopdrachten voor tekst beheren die van toepassing zijn op geopende meervoudige keuzelijsten en vervolgkeuzelijsten in tabellen.

Uitgesloten waarden in zoekopdracht betrekken Met deze instelling wordt aangegeven of uitgesloten waarden moeten worden opgenomen in zoekopdrachten voor tekst. De volgende opties zijn beschikbaar:
<standaard gebruiken>
De standaardinstelling die onder Gebruikersvoorkeuren is opgegeven, wordt toegepast.
Ja
Uitgesloten waarden worden altijd opgenomen in zoekopdrachten voor tekst.
Nee
Uitgesloten waarden worden nooit opgenomen in zoekopdrachten voor tekst. Optionele waarden worden echter zoals gebruikelijk opgenomen.
Standaard zoekmodus Met deze instelling geeft u de aanvankelijke standaardzoekmodus op die moet worden gebruikt voor zoekopdrachten voor tekst. De modus kan altijd worden gewijzigd door * of ~ te typen als onderdeel van de zoektekenreeks. De volgende opties zijn beschikbaar:
<standaard gebruiken>
De standaardinstelling die onder Gebruikersvoorkeuren is opgegeven, wordt toegepast.
Zoeken met jokertekens gebruiken
De aanvankelijke zoekreeks bevat twee jokertekens met daartussen de cursor om het zoeken met jokertekens te vergemakkelijken.
Fuzzy-zoeken
De aanvankelijke zoekreeks bevat een tilde (~) om fuzzy te zoeken.
Normale zoekfunctie gebruiken
Er worden geen extra tekens aan de zoekreeks toegevoegd. Zonder jokertekens wordt een normale zoekopdracht uitgevoerd.