Bladwijzer toevoegen (bladwijzerobject)

Hiermee opent u het dialoogvenster Dialoogvenster Bladwijzer toevoegen waarin u de naam van de bladwijzer kunt bewerken. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Shift+B.