Beperkingen van de te laden hoeveelheid gegevens

De hoeveelheid gegevens die in een QlikView-document kan worden geladen, is zeer groot. De meest beperkende factor is het primaire geheugen van de computer. Er is echter één inherente beperking in QlikView waarvan de gebruiker op de hoogte moet zijn bij het samenstellen van zeer grote documenten: een QlikView-document kan niet meer dan 2.147.483.648 unieke waarden in één veld hebben.

Het aantal velden en tabellen alsmede het aantal tabelcellen en tabelrijen dat kan worden geladen, wordt uitsluitend beperkt door het beschikbare RAM.