Ga naar hoofdinhoud

Tabelnamen

Tabellen in QlikView krijgen een naam wanneer ze in de database van QlikView worden opgeslagen. De tabelnamen kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor LOAD-opdrachten met een resident-clausule of met uitdrukkingen die de functie peek bevatten en ze zijn zichtbaar in het systeemveld $Table in de opmaak.

Tabellen krijgen een naam volgens de volgende regels:

 1. Als een LOAD- of SELECT-opdracht direct wordt voorafgegaan door een label, wordt het label als tabelnaam gebruikt. Na het label komt een dubbele punt.

  Voorbeeld:  

  Table1:

  LOAD a,b from c.csv;

  Tabellabels

 2. Als geen label is opgegeven, wordt de bestandsnaam of tabelnaam gebruikt direct na het sleutelwoord FROM in de LOAD- of SELECT-opdracht.
  InformatieAls een bestandsnaam is gedefinieerd als een jokerteken zoals *.csv, wordt de naam tablename-1.
 3. Tabellen die inline zijn geladen, krijgen de naam INLINExx, waarbij xx een getal is. De eerste inline-tabel krijgt de naam INLINE01.
 4. Tabellen die automatisch zijn gegenereerd, krijgen de naam AUTOGENERATExx, waarbij xx een getal is. De eerste automatisch gegenereerde tabel krijgt de naam AUTOGENERATE01.
 5. Als een tabelnaam die volgens de bovenstaande regels is gemaakt, conflicteert met een eerdere tabelnaam, wordt de naam uitgebreid met -x, waarbij x een getal is. Het getal wordt verhoogd tot er geen conflict meer is. Drie tabellen kunnen bijvoorbeeld de volgende namen krijgen: Budget, Budget-1 en Budget-2.

Er zijn drie afzonderlijke domeinen voor tabelnamen: section access, section application en toewijzingstabellen. Tabelnamen die worden gegenereerd in section access en section application worden afzonderlijk behandeld. Als een tabelnaam waarnaar wordt verwezen niet in de sectie wordt aangetroffen, zoekt QlikView ook in de andere sectie. Toewijzingstabellen worden afzonderlijk behandeld en hebben niets van doen met de andere twee domeinen van tabelnamen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com