Ga naar hoofdinhoud

Logische tabellen

Elke LOAD- of SELECT-opdracht genereert een tabel. Gewoonlijk behandelt QlikView het resultaat van elk van deze opdrachten als één logische tabel. Er zijn echter een paar uitzonderingen op deze regel:

  • Als twee of meer opdrachten resulteren in tabellen met identieke veldnamen, worden de tabellen aaneengeschakeld en worden ze behandeld als één logische tabel.
  • Als een LOAD- of SELECT-opdracht wordt voorafgegaan door een van de volgende kwalificaties, worden gegevens gewijzigd of anders behandeld:
Kwalificaties voor logische tabel
Kwalificatie Beschrijving
concatenate Deze tabel wordt aaneengeschakeld met (toegevoegd aan) een andere benoemde tabel of met de laatste eerder gemaakte logische tabel.
crosstable Deze tabel wordt omgezet van kruistabel naar en tabel met kolommen.
generic Deze tabel wordt gesplitst in diverse andere logische tabellen.
info Deze tabel wordt niet als een logische tabel geladen, maar als een informatietabel met koppelingen naar info zoals bestanden, geluiden, URL's, enz.
intervalmatch De tabel (die exact twee kolommen moet bevatten) wordt geïnterpreteerd als numerieke intervallen, die zijn gekoppeld aan discrete getallen in een opgegeven veld.
join De tabel wordt samengevoegd door QlikView met een andere benoemde tabel of met de laatste eerder gemaakte logische tabel, via de gemeenschappelijke velden.
keep Deze tabel wordt gereduceerd tot de gemeenschappelijke velden met een andere benoemde tabel of met de laatste eerder gemaakte logische tabel.
mapping Deze tabel (die exact twee kolommen moet bevatten) wordt gelezen als een toewijzingstabel, die nooit wordt geassocieerd met andere tabellen.
semantic Deze tabel wordt niet als een logische tabel geladen, maar als een semantische tabel met relaties die niet moeten worden gekoppeld, zoals voorganger, opvolger en andere verwijzingen naar andere objecten van hetzelfde type.

Wanneer de gegevens zijn geladen, worden de logische tabellen geassocieerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com