Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Mid - script- en grafiekfunctie

Mid() retourneert het gedeelte van de invoertekenreeks te beginnen bij de positie van het teken dat wordt gedefinieerd door het tweede argument, 'start', en met retournering van het aantal tekens dat is gedefinieerd door het derde argument, 'count'. Als 'count' wordt weggelaten, wordt de rest van de invoertekenreeks geretourneerd. Als 'count' is weggelaten, wordt de rest van de invoertekenreeks geretourneerd. Het eerste teken in de tekenreeks heeft het nummer 1.

Syntaxis:  

Mid(text, start[, count])

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten voor mid
Argument Beschrijving
text De oorspronkelijke tekenreeks.
start Geheel getal dat de positie definieert van het eerste teken in text dat moet worden opgenomen.
count Definieert de tekenreekslengte van de uitvoertekenreeks. Bij weglating, worden alle tekens opgenomen vanaf de positie die is gedefinieerd door start.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
Mid('abcdef',3 ) Retourneert 'cdef'
Mid('abcdef',3, 2 ) Retourneert 'cd'

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com