Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Outer

Het expliciete prefix Join kan worden voorafgegaan door het prefix outer om een outer join op te geven. In een outer join worden alle combinaties tussen de twee tabellen gegenereerd. De resulterende tabel bevat dus gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in één of beide tabellen voorkomen.

Het trefwoord outer is optioneel en is het standaard join type dat wordt gebruikt als geen join prefix is opgegeven.

Syntaxis:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Argumenten:  

Load-argumenten voor tabel
Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatement of selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Voorbeeld:  

Example 1A

Table1

-

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example 1B

Table2

-

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OF

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Voorbeeld 1C

Met join samengevoegde tabel

-

-

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com