Ga naar hoofdinhoud

Money - script- en grafiekfunctie

Money() maakt een uitdrukking op numerieke wijze op als een geldwaarde in de opmaak die is ingesteld in de systeemvariabelen die zijn ingesteld in het load-script of in het besturingssysteem, tenzij een opmaakreeks is opgegeven, alsmede optionele scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen.

Syntaxis:  

Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:   

Money argumenten
Argument Beschrijving
number

Het getal dat moet worden opgemaakt.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende valutareeks moet worden opgemaakt.
dec_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft.
thou_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft.

Als de argumenten 2-4 zijn weggelaten, wordt de getalnotatie van het besturingssysteem gebruikt.

Voorbeelden:  

In de onderstaande voorbeelden worden de volgende standaardinstellingen verondersteld:

  • Instelling voor MoneyFormat 1: kr ##0,00, MoneyThousandSep' '
  • Instelling voor MoneyFormat 2: $ #,##0.00, MoneyThousandSep','

Voorbeeld 1:  

Money( A )
waarbij A=35648

Resultaten voorbeeld 1
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: kr 35 648,00 $ 35,648.00
Getal: 35648.00 35648.00

Voorbeeld 2:  

Money( A, '#,##0 ¥', '.' , ',' )
waarbij A=3564800

Resultaten voorbeeld 2
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: 3,564,800 ¥ 3,564,800 ¥
Getal: 3564800 3564800

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com