Ga naar hoofdinhoud

Pmt - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de betaling voor een lening op basis van periodieke, constante betalingen en een constant rentepercentage. Dit bedrag moet gedurende de hele duur van de annuïteit gelijk blijven. Een betaling wordt weergegeven als een negatief getal, bijvoorbeeld, -20.

Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )

Retourgegevenstypen: numeriek. Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie van geld. .

Het totaalbedrag dat is betaald tijdens de looptijd van de lening is gelijk aan de waarde van pmt vermenigvuldigd met nper.

Argumenten:  

Argumenten voor Pmt
Argument Beschrijving
rate Het rentepercentage per periode.
nper Het totale aantal betalingsperioden in een annuïteit.

pv

De huidige waarde die of het totale bedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als pv wordt weggelaten, wordt dit verondersteld 0 (nul) te zijn.

fv

De toekomstige waarde die of het kassaldo dat u wilt bereiken nadat de laatste betaling is gedaan. Als fv niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

type

Moet 0 zijn als de betalingen aan het eind van de periode verschuldigd zijn en 1 als de betalingen aan het begin van de periode verschuldigd zijn. Als type niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

De volgende formule retourneert de maandelijkse betaling op een lening van € 20.000 tegen een jaarrente van 10 procent, die in 8 maanden moet worden afbetaald:

Pmt(0.1/12,8,20000)

Retourneert -$2,594.66

Als voor dezelfde lening betalingen aan het begin van de maand moeten plaatsvinden, is de betaling als volgt:

Pmt(0.1/12,8,20000,0,1)

Retourneert -$2,573.21

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com