Ga naar hoofdinhoud

FV - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de toekomstige waarde van een investering op basis van periodieke, constante betalingen en een eenvoudige jaarlijkse rente.

Syntaxis:  

FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])

Retourgegevenstypen: numeriek. Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie van geld. .

Argumenten:  

FV argumenten
Argument Beschrijving
rate Het rentepercentage per periode.
nper Het totale aantal betalingsperioden in een annuïteit.

pmt

De betaling die elke periode wordt gedaan. Dit bedrag moet gedurende de hele duur van de annuïteit gelijk blijven. Een betaling wordt weergegeven als een negatief getal, bijvoorbeeld, -20.

pv

De huidige waarde die of het totale bedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als pv wordt weggelaten, wordt dit verondersteld 0 (nul) te zijn.

type

Moet 0 zijn als de betalingen aan het eind van de periode verschuldigd zijn en 1 als de betalingen aan het begin van de periode verschuldigd zijn. Als type niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

U betaalt een nieuw huishoudelijk apparaat af in 36 maandelijkse termijnen van $20. De rente is 6% op jaarbasis. De rekening komt aan het einde van elke maand. Wat is het geïnvesteerde totaal wanneer de laatste rekening is betaald?

FV(0.005,36,-20)

Retourneert $786.72

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com