Ga naar hoofdinhoud
Tip

Maak volledig gebruik van uw investering in QlikView om uw analyses te moderniseren.

QlikView Personal Edition

Qlik biedt een gratis versie van QlikView voor persoonlijk gebruik. Deze versie is bestemd voor individuele gebruikers, studenten en kleine startende ondernemingen. QlikView Personal Edition is het volledige QlikView Desktop-product en maakt gebruik van hetzelfde installatiepakket. Het enige verschil is dat QlikView Personal Edition werkt zonder licentiesleutel.

Als u of uw organisatie op een gegeven moment besluit een volledige QlikView-licentie aan te schaffen, wordt deze installatie van Personal Edition automatisch omgezet in een volledige versie van QlikView Desktop zonder dat er extra software nodig is en zonder dat uw huidige QlikView-documenten worden gewijzigd.

Er bestaan geen beperkingen op het gebied van de functionaliteit van QlikView Personal Edition, maar er zijn een klein aantal aspecten waar rekening mee gehouden moet worden bij het werken met QlikView-documenten. In QlikView Personal Edition wordt elk document opgeslagen met een gebruikerscode waarmee dit bestand wordt gekoppeld aan de computer waarop het is gemaakt. Dit betekent:

  • QlikView Personal Edition kan alleen bestanden openen die zijn gemaakt met dat specifieke exemplaar van QlikView. Wat inhoudt dat u met QlikView Personal Edition uw QlikView-documenten niet op verschillende computers kunt gebruiken, u kunt uw QlikView-documenten niet delen met andere niet-geregistreerde gebruikers of een QlikView-document van een andere gebruiker openen (uitgezonderd documenten die speciaal voor persoonlijk gebruik door Qlik zijn gemaakt). Documenten die zijn gemaakt in QlikView Personal Edition kunnen echter wel worden gebruikt met een versie van QlikView Desktop waarvoor een licentie is verleend en ze kunnen ook worden gepubliceerd op een QlikView Server.
  • U kunt geen volledige documentopmaak importeren (werkbladen/objecten/beveiligingsinstellingen, etc. in XML-indeling, zonder de gegevens) in QlikView Personal Edition.

Als u van computer verandert, kunt u uw oude documenten niet meer openen met een QlikView Personal Edition. In dit geval kunt u ervoor kiezen uw bestanden te herstellen. Bestanden herstellen betekent dat een nieuwe gebruikerscode wordt gemaakt die aan het oude document wordt toegekend en die voor alle latere bestanden wordt gebruikt, en dus niet alleen voor dat specifieke bestand. Nadat een bestand is hersteld, kunt u dit niet langer gebruiken op de computer waarop u het hebt gemaakt.

QlikView accepteert 4 wijzigingen van een gebruikerscode in een document. Daarna wordt het foutbericht "Duur code heeft maximum bereikt" weergegeven en kan het document niet meer worden geopend. De enige mogelijkheid die er dan nog bestaat is dat u het bestand helemaal opnieuw maakt.

Daarom moet u geen QlikView-documenten herstellen die u niet zelf hebt gemaakt (bijvoorbeeld documenten die afkomstig zijn van een forum, een collega, etc.) Als u dat wel doet, verbruikt u een van de herstelpogingen waar u recht op hebt.

Als gebruiker van QlikView Personal Edition kunt u de software op elk gewenst moment upgraden naar een nieuwere versie en gewoon doorgaan met het werken aan uw documenten. Nieuwe versies kunnen worden gedownload via Downloadpagina van Qlik en op de huidige computer worden geïnstalleerd.

InformatieAls u al uw herstelpogingen hebt verbruikt, wordt door het nogmaals downloaden van dezelfde versie de teller niet opnieuw op nul gezet.

Gebruikers van QlikView Personal Edition komen niet in aanmerking voor telefonische ondersteuning of ondersteuning per e-mail door Qlik, maar ze hebben wel de beschikking over de uitstekende QlikView-ondersteuning via onze actieve community van gebruikers, de QlikCommunity. Alle inhoud staat open voor onze leden, maar u moet zich wel registreren als u vragen wilt plaatsen op het forum, bestanden wilt downloaden of als u zich wilt inschrijven voor een training.

Een van de beste manieren om meer te weten te komen over de mogelijkheden van QlikView is via de QlikView Zelfstudie. Deze bevat veel handige tips zoals voorbeelden van uitdrukkingen, bouwstenen met programmacode en ontwerpadviezen. De Zelfstudie en de bijbehorende bestanden kunnen worden gedownload van de downloadpagina van Qlik . Deze documenten zijn ook aangepast voor gebruik met QlikView Personal Edition.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com