Ga naar hoofdinhoud

Niet-hiërarchische groepen (cyclisch)

An example of non-hierarchic grouped fields. A dropdown allows the user to choose which set of data is displayed in a bar chart.

Soms kan het nuttig zijn velden te groeperen die geen natuurlijke hiërarchie vormen. Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker snel wijzigingen wil aanbrengen in de weer te geven gegevens in de grafiek of keuzelijst.

Alle velden kunnen desgewenst in een cyclische groep worden gegroepeerd. Als u een cyclische groep als grafiekdimensie gebruikt, gebruikt de grafiek in eerste instantie het eerste veld in de lijst. De gebruiker kan vervolgens overschakelen naar een ander veld door te klikken op het cycluspictogram in de grafiek. De velden worden weergegeven in de volgorde waarin ze voorkomen in de lijst met velden van de groep. Als het laatste veld in de lijst is gebruikt, komt het eerste veld weer aan de beurt. Zo kan de grafiek oneindig cyclisch door de velden gaan.

Informatie

Cyclische groepen moeten niet worden verward met de groep Cyclisch in grafiekuitdrukkingen. Cyclische dimensiegroepen bestaan uit een aantal velden, terwijl de cyclische weergave in grafiekuitdrukkingen cyclisch een aantal grafiekuitdrukkingen doorloopt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com