Ga naar hoofdinhoud

Veldgroepen

Een belangrijk verschil tussen QlikView en diverse andere databaseviewers, OLAP-hulpmiddeln etc. is dat u in QlikView geen hiërarchieën hoeft te definiëren in de invoergegevens. Dankzij de unieke interne logica van QlikView bent u volledig vrij elk veld als volledige dimensie te benaderen in elke gewenste volgorde. Voor de meeste doeleinden is deze vrijheid bijzonder krachtig.

Maar soms kunt u met behulp van een vooraf gedefinieerde hiërarchie gegevens efficiënter weergeven. QlikView biedt u daarom de mogelijkheid veldgroepen te definiëren. Deze groepen kunnen hiërarchisch (drilldown) zijn of niet-hiërarchisch (cyclisch).

Groepen worden gemaakt op de pagina Groepen van het dialoogvenster Documenteigenschappen. Ze kunnen worden gebruikt in grafieken waar ze samen met de beschikbare velden worden weergegeven in de vervolgkeuzelijsten op de pagina Dimensie.

Alle velden kunnen worden samengevoegd in een groep.

Drilldowngroepen worden gemarkeerd met het pictogram Drilldown,

terwijl cyclische groepen worden gemarkeerd met het pictogram Cyclic.

Hiërarchische groepen (drilldown)

Als verschillende velden een natuurlijke hiërarchie vormen, is het logisch een drilldowngroep te maken. Voorbeelden van veelvoorkomende hiërarchische groepen zijn:

Tijd: Jaar, Kwartaal, Maand

of

Geografie: Werelddeel, Land, Provincie, Plaats

Wanneer een drilldowngroep als dimensie in een grafiek wordt gebruikt, wordt het eerste veld gebruikt in de lijst met waarden van de groep waarvoor meer dan één waarde mogelijk is. Als er selecties zijn gemaakt die tot gevolg hebben dat het veld maar één mogelijke waarde heeft, wordt het volgende veld in de lijst gebruikt, vooropgesteld dat dit veld meer dan een mogelijke waarde heeft. Als geen enkel veld in de lijst meer dan een mogelijke waarde heeft, wordt toch het laatste veld gebruikt.

In het eerste voorbeeld hierboven wordt Jaar gebruikt als grafiekdimensie, totdat u één bepaald jaar selecteert. De grafiek geeft dan Kwartaal weer. Als u een kwartaal selecteert, schakelt de grafiek over op Maand.

Als selecties verdwijnen, zodat meer dan één waarde mogelijk wordt in de bovenste velden van de lijst met velden van de groep, schakelt de grafiek weer over op het hogere niveau. U kunt ook naar een hoger niveau gaan door te klikken op het desbetreffende pictogram in de grafiek.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com