Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Diagrammen

Grafieken en tabellen zijn werkbladobjecten waarin getallen zeer beknopt kunnen worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld geldsommen tonen verdeeld over verschillende velden, zoals jaar, maand, accountnummer, enzovoort.

Grafieken en tabellen kunnen worden ingesteld op de weergave van de frequentie van verschillende waarden van een veld, of op de weergave van een berekende waarde, bijvoorbeeld de som van de mogelijke waarden van een veld. In beide gevallen moet een bepaald veld worden gekozen als x-as. Dit is het veld dat wordt gebruikt als naam voor de segmenten van de cirkelgrafiek, de staven in de staafgrafiek en de rijen in de draaitabel.

De verschillende beschikbare grafiektypen

De grafiektypen waaruit u kunt kiezen zijn een staafgrafiek, cirkelgrafiek, combinatiegrafiek, spreidingsgrafiek, lijngrafiek, radargrafiek, rastergrafiek, metergrafiek, blokgrafiek, trechtergrafiek, draaitabel, standaard tabel en mekko-grafiek.

Staafgrafiek

Sample bar chart

Cirkelgrafiek

Sample Pie chart

Combinatiegrafiek

Sample Combo chart

Spreidingsgrafiek

Sample Scatter chart

Lijngrafiek

Sample Line chart

Radargrafiek

Sample Radar chart

Rastergrafiek

Sample Grid chart

Metergrafiek

Sample Gauge chart

Blokgrafiek

Sample Block chart

Trechtergrafiek

Sample Funnel chart

Draaitabel

Sample Pivot table

Standaard tabel

Sample Straight table

Mekko-grafiek

Sample Mekko chart

QlikView-grafieken kunnen in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld. De eerste categorie, grafieken en tabellen, bestaat uit staaf-, lijn-, combinatie-, cirkel-, spreidings-, radar-, raster-, blok- en metergrafieken. De tweede categorie, tabelgrafieken, bestaat uit standaard tabellen en draaitabellen. Deze grafiektypen worden getekend als tabellen, met cellen in kolommen en rijen. Tabellen lijken in veel opzichten op tabelvormige grafieken. De tabel is echter geen grafiek maar een apart type werkbladobject.

Grafieken en diagrammen

In de onderstaande staafgrafiek wordt een aantal veel voorkomende componenten van een QlikView-grafiek weergegeven:

Graph chart components

De positie van veel componenten kan door de gebruiker worden gewijzigd.

Formaat en positie van grafiekcomponenten wijzigen

Tabelgrafieken

Table chart components

In de bovenstaande draaitabel wordt een aantal veel voorkomende componenten van een QlikView-tabelgrafiek weergegeven.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com