Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Het aggregatiebereik definiëren

Er zijn gewoonlijk twee factoren die samen bepalen welke records worden gebruikt voor het definiëren van de waarde van aggregatie in een uitdrukking. Bij het werken in grafieken zijn deze factoren:

  • Dimensionale waarde (bij aggregatie in een grafiekuitdrukking)
  • Selecties

Samen definiëren deze factoren het bereik van de aggregatie.

Aggregatiemethoden

U komt mogelijk situaties tegen waarbij u de selectie, de dimensie of beide buiten beschouwing wilt laten bij de berekening. In grafiekfuncties kunt u dit bereiken door de kwalificatie TOTAL, set-analyse of een combinatie van beide te gebruiken.

Kwalificatie TOTAL

Bij gebruik van de kwalificatie TOTAL binnen uw aggregatiefunctie wordt de dimensionale waarde buiten beschouwing gelaten. De aggregatie wordt uitgevoerd op alle mogelijke veldwaarden.

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek. In dit geval wordt bij de berekening geen rekening gehouden met de dimensievariabelen van de grafiek met uitzondering van de aangegeven dimensievariabelen. Er wordt één waarde geretourneerd voor elke combinatie van veldwaarden in de opgegeven dimensievelden. Ook velden die momenteel niet een dimensie zijn in een grafiek, kunnen worden opgenomen in de lijst. Dit kan nuttig zijn bij groepsdimensies waarbij de dimensievelden niet vast zijn. Als alle variabelen in de groep worden aangegeven, werkt de functie als het drill-downniveau verandert.

Set-analyse

Bij gebruik van set-analyse binnen uw aggregatie wordt de selectie buiten beschouwing gelaten. De aggregatie wordt uitgevoerd op alle waarden verdeeld over de dimensies.

Kwalificatie TOTAL en set-analyse

Bij gebruik van de kwalificatie TOTAL en set-analyse binnen uw aggregatie worden de selectie en de dimensies buiten beschouwing gelaten.

ALL Kwalificatie

Bij gebruik van de kwalificatie ALL binnen uw aggregatie worden de selectie en de dimensies buiten beschouwing gelaten. Het equivalent kan worden bereikt met de opdracht {1} voor set-analyse en de kwalificatie TOTAL :

=sum(All Sales)

=sum({1} Total Sales)

Voorbeelden

Voorbeeld: Kwalificatie TOTAL

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe TOTAL kan worden gebruikt voor het berekenen van een relatief aandeel. Ervan uitgaande dat Q2 is geselecteerd, wordt met TOTAL de som van alle waarden berekend, waarbij de dimensies buiten beschouwing worden gelaten.

Voorbeeldresultaten
Year Quarter Sum(Amount) Sum(TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)
- - 3000 3000 100%
2012 Q2 1700 3000 56,7%
2013 Q2 1300 3000 43,3%

Voorbeeld: Set-analyse

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe set-analyse kan worden gebruikt om een vergelijking tussen gegevensverzamelingen te maken voordat er iets is geselecteerd. Ervan uitgaande dat Q2 is geselecteerd, wordt via set-analyse met de set-definitie {1} de som van alle waarden berekend waarbij selecties buiten beschouwing worden gelaten maar worden verdeeld over de dimensies.

Voorbeeldresultaten
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} Amount) Sum(Amount)/Sum({1} Amount)
- - 3000 10800 27,8%
2012 Q1 0 1100 0%
2012 Q3 0 1400 0%
2012 Q4 0 1800 0%
2012 Q2 1700 1700 100%
2013 Q1 0 1000 0%
2013 Q3 0 1100 0%
2013 Q4 0 1400 0%
2013 Q2 1300 1300 100%

Voorbeeld: Kwalificatie TOTAL en set-analyse

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe set-analyse en de kwalificatie TOTAL kunnen worden gebruikt om een vergelijking tussen gegevensverzamelingen te maken voordat er iets is geselecteerd en over alle dimensies heen. Ervan uitgaande dat Q2 is geselecteerd, wordt via set-analyse met de set-definitie {1] en de kwalificatie TOTAL de som van alle waarden berekend waarbij eventuele selecties en de dimensies buiten beschouwing worden gelaten.

Voorbeeldresultaten
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum({1} TOTAL Amount)
- - 3000 10800 27,8%
2012 Q2 1700 10800 15,7%
2013 Q2 1300 10800 12%

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

AggregationScope:

LOAD * inline [

Year Quarter Amount

2012 Q1 1100

2012 Q2 1700

2012 Q3 1400

2012 Q4 1800

2013 Q1 1000

2013 Q2 1300

2013 Q3 1100

2013 Q4 1400] (delimiter is ' ');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com