Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Lineaire regressie in tabelgrafieken

Trendlijnen van de lineaire regressie kunt u weergeven in QlikView-bitmapgrafieken door middel van de optie Trendlijnen op de pagina Uitdrukkingen van Grafiekeigenschappen. U kunt ook de regressievergelijking weergeven.

Voorbeeld:  

Als u de regressiegegevens in bijvoorbeeld een tabelgrafiek wilt weergeven, moet de regressie worden berekend. De aggregatiefuncties LINEST_M en LINEST_B geven u de vereiste waarden voor de helling en het snijpunt met de y-as van de lineaire regressie. De aggregatiefuncties LINEST_M en LINEST_B corresponderen altijd met een ononderbroken x-as. Dit betekent dat u deze instelling moet instellen op het tabblad Assen van de grafiekeigenschappen.

Voor een correcte berekening moeten deze functies de aggregatie van de gehele grafiek (uitdrukking herhaald voor dimensie) als invoer hebben. Dit bereikt u door een geavanceerde aggregatiefunctie te definiëren met dezelfde basisuitdrukkingen en dimensies als de omsluitende grafiek. De geavanceerde aggregatiefunctie wordt vervolgens als parameter voor de LINEST-aggregaties gebruikt. Dit kan de volgende uitdrukking als resultaat opleveren:

linest_M(total aggr(TransVal,TransID),TransID)*TransID + linest_b(total aggr(TransVal,TransID),TransID)

De functie Only wordt verondersteld rondom alle exemplaren van TransVal en TransID. Voor de LINEST-aggregaties moet de kwalificatie TOTAL worden gebruikt omdat anders de regressieparameters per gegevenspunt worden berekend in plaats van voor de gehele set gegevens. Het resultaat ziet u in de volgende gecombineerde grafiek, waarin de regressie wordt weergegeven als een reguliere lijnuitdrukking.

Deze trendlijn is geen traditionele QlikView-trendlijn, maar een reguliere uitdrukking die als lijn is getekend. Het verschil tussen deze twee lijnen is dat voor de uitdrukking geen extrapolatie buiten het eerste en laatste gegevenspunt plaatsvindt, terwijl dat bij een traditionele trendlijn wel het geval is.

InformatieDe berekende waarden voor lineaire regressies corresponderen met die in een grafiek met een ononderbroken as (aanbevolen). De berekende waarden kunnen afwijken van de waarden die worden weergegeven in een grafiek met een discrete as (niet aanbevolen). Een ononderbroken as vertegenwoordigt berekende waarden, een discrete as vertegenwoordigt weergegeven waarden. Dit betekent dat NULL-waarden niet worden opgenomen bij een discrete as.

Deze grafiek kan worden omgezet naar een strakke tabel:

De volgende uitdrukkingen worden gebruikt in volgorde van weergave:

Round(Sum(TransVal),'0.1')

Round(LINEST_M(TransVal,TransID,TransID),'0,1')

Round(LINEST_B(TransVal,TransID,TransID),'0,1')

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com