Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

GetSelectedCount

GetSelectedCount() retourneert het aantal geselecteerde (groene) waarden in een veld.

Syntaxis:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

  • field_name: Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.
  • include_excluded: Als de parameter is ingesteld op True(), worden ook geselecteerde waarden meegeteld die momenteel worden uitgesloten door selecties in andere velden. Als de parameter is ingesteld op False of wordt weggelaten, worden deze waarden niet opgenomen.
  • state_name: De naam van een alternatieve status. Indien gespecificeerd, wordt de getelde waarde voor het veld met de alternatieve status geretourneerd. Als geen alternatieve status wordt verstrekt, wordt de standaardstatus gebruikt.

Voorbeelden

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van drie velden die in verschillende keuzelijsten worden geladen, één voor First name, één voor Initials en één voor Has cellphone.

Voorbeeld 1: John is geselecteerd in First name

GetSelectedCount ([First name])

retourneert 1 als 1 waarde is geselecteerd in First name.

Voorbeeld 2: John is geselecteerd in First name

GetSelectedCount ([Initials])

retourneert 0 aangezien er geen waarden zijn geselecteerd in Initials.

Voorbeeld 3: geen selecties in First name, alle waarden geselecteerd in Initials, en Yes geselecteerd in Has cellphone

GetSelectedCount ([Initials], True())

retourneert 6. Hoewel bij selecties met InitialsMC en PD Has cellphone is ingesteld op No, is het resultaat nog steeds 6, omdat het argument include_excluded is ingesteld op True().

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com