Ga naar hoofdinhoud

Werkbalk

De werkbalk boven in het webbrowservenster bevat de volgende pictogrammen:

Werkbalkpictogrammen
Pictogram Beschrijving
Pictogram Wissen Hiermee past u de beginselectie van het QlikView-document toe.
Pictogram Terug Hiermee gaat u één stap terug in de lijst met selecties.
Pictogram Verder Hiermee gaat u één stap verder in de lijst met selecties als u eerder de knop Terug hebt gebruikt.
Pictogram Opmaak ongedaan maken Hiermee wordt de laatste opmaakactie ongedaan gemaakt.
Pictogram Opmaak opnieuw Hiermee wordt de laatste handeling voor het ongedaan maken van de opmaak opnieuw uitgevoerd.
Pictogram Vergrendelen Hiermee worden alle geselecteerde cellen vergrendeld.
Pictogram Ontgrendelen Hiermee worden alle vergrendelde cellen ontgrendeld.
Pictogram Selecteren Hiermee opent u het venster met huidige selecties.
Pictogram Opmerkingen

Hiermee open u het venster Notities en opmerkingen waarin u notities kunt bekijken.

Notes and Comments

Pictogram Opslagplaats

Hiermee opent u het dialoogvenster Bibliotheek.

Bibliotheek

Pictogram Nieuw werkbladobject

Hiermee opent u het dialoogvenster Nieuw werkbladobject, waarin u een object kunt kiezen om naar het werkblad te slepen.

New Sheet Object

Pictogram Velden selecteren

Hiermee opent u het dialoogvenster Velden.

Fields

Pictogram Bladwijzer toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Bladwijzer toevoegen. U kunt alleen toegang krijgen tot een gedeelde bladwijzer als deze is toegevoegd vanuit de bibliotheek. Ga naar de bibliotheek, selecteer Bewerken en schakel vervolgens Tonen in mijn favorieten in.

Add Bookmark (Bookmark Object)

Pictogram Bladwijzer verwijderen Hiermee opent u een lijst met alle bladwijzers in het document. U verwijdert een bladwijzer door deze te selecteren.
Vervolgkeuzelijst Bladwijzer selecteren De vervolgkeuzelijst bevat een lijst met alle bladwijzers in het document. Bladwijzers kunnen worden doorzocht op naam of vanuit de vervolgkeuzelijst worden geselecteerd.
Vervolgkeuzelijst Rapport selecteren De vervolgkeuzelijst bevat een lijst met alle rapporten in het document. Rapporten kunnen worden doorzocht op naam of vanuit de vervolgkeuzelijst worden geselecteerd.
Pictogram Help Hiermee opent u de Help.

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com