Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Metergrafiek - AJAX/WebView

Met een metergrafiek wordt de waarde van één uitdrukking weergegeven, zonder dimensies.

Metergrafiek: Menu Object

Het objectmenu kan worden geopend als contextmenu door met de rechtermuisknop op een werkbladobject te klikken of door op het pictogram Menu in de titelbalk van het object (indien weergegeven).

Welke opdrachten in het menu worden weergegeven, is afhankelijk van of u WebView vanuit QlikView gebruikt of dat u het document in een webbrowser opent. Het menu bevat de volgende opdrachten:

Menu-opties
Opdracht Details
Eigenschappen...

Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor het actieve werkbladobject.

Opmerkingen

Hiermee kunt u opmerkingen maken en uitwisselen over het huidige object.

Ontkoppelen Aan de grafiektitel wordt de tekst ''(ontkoppeld)'' toegevoegd. De grafiek wordt niet langer bijgewerkt als er selecties in het document worden opgegeven (maar er kunnen wel nog steeds selecties via de grafiek worden gemaakt). De opdracht is alleen beschikbaar als de grafiek is gekoppeld. Door een kopie te maken van een grafiek en deze te ontkoppelen, kunt u een directe vergelijking maken tussen de kopie en het origineel.
Bijvoegen Hiermee koppelt u een ontkoppelde grafiek. De grafiek wordt dynamisch gekoppeld aan de gegevens. De opdracht is alleen beschikbaar als de grafiek is ontkoppeld.
Referentie instellen Met deze optie wordt een grafiekreferentie ingesteld. Dit betekent dat de grafiek wordt vastgelegd met de huidige selecties. Als u in het document nieuwe selecties opgeeft, blijft de referentieplot zichtbaar, gedimd op de achtergrond. Grafiekassen en dergelijke zullen worden aangepast, zodat ze altijd het maximum aantal achtergrondgegevens en de huidige gegevensverzameling bevatten. De huidige gegevensverzameling wordt altijd geplot boven de referentieplot. Sommige delen van de referentieplot kunnen worden verborgen door de huidige plot van de gegevensverzameling. De weergave van referentiegrafiekplots is alleen mogelijk voor sommige grafieksoorten, zoals staafgrafieken, lijngrafieken, combinatiegrafieken, radargrafieken, spreidingsgrafieken, rastergrafieken en metergrafieken met wijzers. Het is niet mogelijk is om een referentie in te stellen voor een grafiek die een drilldowngroep of cyclische groep bevat. De referentie gaat verloren als het document wordt gesloten en als gegevens opnieuw worden geladen. Het maximale aantal objecten dat kan worden opgenomen bij gebruik van de optie Referentie instellen is 500.
Referentie wissen Deze opdracht wordt vervangen door de opdracht Referentie instellen als een referentie is ingesteld. Als u deze opdracht kiest, wordt de eerder ingestelde referentie gewist en wordt de grafiek weer in de normale plotmodus weergegeven.
Alle selecties wissen

Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist. Klikken op het pictogram Eraser op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Kopiëren

Hiermee worden geselecteerde werkbladobjecten naar het Klembord gekopieerd. Met deze functie worden uitsluitend werkbladobjecten gekopieerd, geen gegevens of afbeeldingen.

Afdrukken...

Hiermee worden een of meer geselecteerde werkbladobjecten in tabelvorm in een ander browservenster geopend. Klikken op het pictogram Printer op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Verzenden naar Excel

Mogelijke waarden (inclusief geselecteerde) worden geëxporteerd naar Microsoft Excel, dat automatisch wordt gestart als het programma nog niet geopend is. De geëxporteerde waarden verschijnen als één kolom in een nieuw Excel-werkblad. Voor deze functionaliteit moet Microsoft Excel 2007 of later op de computer zijn geïnstalleerd. Klikken op het pictogram Spreadsheet op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Exporteren...

Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend waarin u het pad, de bestandsnaam en het (tabel)bestandstype voor de geëxporteerde gegevens kunt opgeven.

Snelle wijziging

Hiermee kan de huidige grafiek worden gewijzigd in een ander grafiektype. Klikken op het pictogram Fast forward op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Uitsluitend beschikbaar als Snelle typewijziging in grafiek is ingeschakeld op het tabblad Titelbalk van het dialoogvenster Eigenschappen.

Minimaliseren

Hiermee wordt het object verkleind tot een pictogram. Klikken op het pictogram Minimize op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar als minimaliseren is toegestaan in het dialoogvenster Eigenschappen van het object op de pagina Titelbalk.

Herstellen

Hiermee herstelt u het vorige formaat en de vorige locatie van een geminimaliseerd of gemaximaliseerd object. Dubbelklikken op het pictogram van een geminimaliseerd object of klikken op het pictogram Restore op de titelbalk van het object (indien weergegeven) van een gemaximaliseerd object heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar voor geminimaliseerde of gemaximaliseerde objecten.

Maximaliseren

Het object wordt vergroot om het werkblad op te vullen. Klikken op het pictogram Maximize op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar als maximaliseren is toegestaan in het dialoogvenster Eigenschappen van het object op de pagina Titelbalk.

Verwijderen

Het geselecteerde object wordt van het werkblad verwijderd.

Eigenschappen meterdiagram

U opent het dialoogventer Eigenschappen door Eigenschappen te selecteren in het menu Object . Als de opdracht Eigenschappen gedimd is, beschikt u waarschijnlijk niet over de rechten die nodig zijn om eigenschappen te wijzigen.

Uitdrukkingen

Kies uitdrukkingen in de vervolgkeuzelijst. Klik op Add om een uitdrukking toe te voegen. Selecteer een uitdrukking in de vervolgkeuzelijst. Met het pictogram Move verplaatst u items in de lijst. Met het pictogram Remove verwijdert u items uit de lijst. Klik voor meer informatie op de knop Meer....

Uitdrukking

 • Activeren: Schakel deze optie in om de geselecteerde uitdrukking te activeren. Als de optie niet is ingeschakeld, wordt de uitdrukking niet gebruikt.
 • Voorwaardelijk: Als dit selectievakje wordt ingeschakeld wordt de uitdrukking dynamisch weergegeven of verborgen, afhankelijk van de waarde van een ingevoerde voorwaardelijke uitdrukking door op de knop Function in het onderstaande tekstvak te klikken.
 • Label:
  • Het label van de uitdrukking. Voer de naam in die moet worden weergegeven in de grafiek. Als geen tekst wordt ingevoerd, wordt de tekst van de uitdrukking gebruikt als label.
  • De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op Function om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
 • Uitdrukking: Hiermee wordt de huidige geselecteerde uitdrukking weergegeven.
 • Opmerking: Voer een opmerking in die het doel en de functie van de uitdrukking beschrijft.
  • Tabblad Getalnotatie: Elk veld heeft een standaardgetalnotatie die kan worden ingesteld op de pagina Documenteigenschappen: Notaties. Elk veld heeft een standaardgetalnotatie die kan worden ingesteld op de pagina Documenteigenschappen: Getal. Het is echter ook mogelijk een aparte getalnotatie toe te passen op een afzonderlijk object. Deze eigenschappenpagina is van toepassing op het actieve object en bevat de volgende opmaakopties:
   • Getalnotatie : Kies een getalnotatie uit de opties hieronder.
   • Standaard: Zowel getallen als tekst. Getallen worden weergegeven in de oorspronkelijke opmaak.
   • Getal: Numerieke waarden worden weergegeven met het aantal cijfers dat is ingesteld in het veld Precisie.
   • Geheel getal: Numerieke waarden worden weergegeven als hele getallen.
   • Vast aan: Numerieke waarden worden weergegeven als decimale waarden met het aantal decimalen dat is ingesteld in het veld Decimalen.
   • Geld: Waarden worden weergegeven in de notatie die is ingesteld in het veld Opmaakpatroon. De standaardnotatie is de valuta-instelling van Windows.
   • Datum: Waarden die kunnen worden geïnterpreteerd als datum, worden weergegeven in de notatie die is ingesteld in het veld Opmaakpatroon.
   • Tijd: Waarden die kunnen worden geïnterpreteerd als tijd, worden weergegeven in de notatie die is ingesteld in het veld Opmaakpatroon.
   • Tijdsstempel: Waarden die kunnen worden geïnterpreteerd als datum plus tijd, worden weergegeven in de notatie die is ingesteld in het veld Opmaakpatroon.
   • Interval: De tijd wordt weergegeven als sequentiële tijdincrementen (als notatie = mm wordt de waarde bijvoorbeeld weergegeven als het aantal verstreken minuten sinds het begin van de kalender ( 1899:12:30:24:00).
   • Opmaakpatroon: De opmaakcode die de verdere notatie van het veld weergeeft. Met ISO stelt u de notatie volgens de ISO-standaard in. Deze optie is alleen geldig voor Datum, Tijd, Tijdsstempel en Interval. Met Sys stelt u de notatie volgens de systeeminstellingen in.
   • Precisie: Het aantal cijfers dat wordt weergegeven.
   • Decimalen: Stelt het aantal decimalen in.
   • Scheidingsteken voor decimalen: Stelt het symbool voor de scheidingstekens voor decimalen in.
   • Scheidingsteken voor duizendtallen: Stelt het symbool voor de scheidingstekens voor duizendtallen in.
   • In procenten: De notatie wordt als percentage getoond in plaats van absolute getallen. De instelling is alleen beschikbaar in combinatie met Getallen, Geheel getal en Vast aan.
   • Voorbeeld: Een voorbeeld van de ingestelde opmaakcode wordt weergegeven.

Acties

Kies acties in de vervolgkeuzelijst. Klik op Add om een actie toe te voegen. Selecteer een actie in de vervolgkeuzelijst. Met het pictogram Move verplaatst u items in de lijst. Met het pictogram Remove verwijdert u items uit de lijst. Klik op Engine om de pop-up Actie-instellingen te openen.

 • Pop-up Actie-instellingen: Selecteer het type en subtype voor de actie in de vervolgkeuzelijsten:
  • Selectie:
   • Selecteer in veld: Hiermee selecteert u de waarden en velden die zijn opgegeven. In de Zoektekenreeks kunt u een zoekmasker opgeven. Met (A|B) selecteert u bijvoorbeeld zowel A als B.
   • Uitgesloten waarden selecteren: Hiermee selecteert u de uitgesloten waarden in het opgegeven veld.
   • Selecteer mogelijke waarden: Hiermee selecteert u de mogelijke waarden in het opgegeven veld.
   • Selectie wisselen: Hiermee schakelt u tussen de huidige selectie en het opgegeven Veld en de Zoektekenreeks. In de Zoektekenreeks kunt u een zoekmasker opgeven. Met (A|B) selecteert u bijvoorbeeld zowel A als B.
   • Volgende: Hiermee gaat u één stap vooruit in de lijst met selecties.
   • Terug: Hiermee gaat u één stap terug in de lijst met selecties.
   • Pareto-selectie: Hiermee maakt u een Pareto-selectie in het opgegeven veld op basis van een uitdrukking en percentage. Met dit type selectie selecteert u de belangrijkste bijdragen aan een maat, in het algemeen in overeenstemming met een algemene 80/20-regel. Als u bijvoorbeeld wilt weten wie de belangrijkste klanten zijn die 80% van de omzet vertegenwoordigen, gebruikt u het volgende: Klant als veld, sum(Omzet) als uitdrukking en 80 als percentage.
   • Veld vergrendelen: Hiermee vergrendelt u de selecties in het opgegeven veld.
   • Alles vergrendelen: Hiermee vergrendelt u alle waarden in alle velden.
   • Veld ontgrendelen: Hiermee ontgrendelt u de selecties in het opgegeven veld.
   • Alles ontgrendelen: Hiermee ontgrendelt u alle waarden in alle velden.
   • Alle selecties ontgrendelen en opheffen: Hiermee ontgrendelt u alle waarden en wist u alle selecties in alle velden.
   • Selectie in andere velden opheffen: Hiermee wist u de selecties in alle velden, met uitzondering van het opgegeven veld.
   • Alles wissen: Hiermee wist u alle selecties, behalve vergrendelde selecties.
   • Veld wissen: Hiermee wist u een specifiek veld.
  • Opmaak:
   • Object activeren: Hiermee activeert u het object dat wordt aangegeven door Object-ID. Deze functie werkt niet in AJAX-client.
   • Werkblad activeren: Hiermee activeert u het werkblad dat wordt aangegeven door Werkblad-ID.
   • Het volgende werkblad activeren: Hiermee opent u het volgende werkblad in het document.
   • Het vorige werkblad activeren: Hiermee opent u het vorige werkblad in het document.
   • Object minimaliseren: Hiermee minimaliseert u het object dat wordt aangegeven door Object-ID.
   • Object maximaliseren: Hiermee maximaliseert u het object dat wordt aangegeven door Object-ID.
   • Herstellen (object): Hiermee herstelt u het object dat wordt aangegeven door Object-ID.
  • Bladwijzer:
   • Bladwijzer toepassen: Hiermee past u een bladwijzer toe die wordt aangegeven door Bladwijzer-ID. Als twee bladwijzers dezelfde ID hebben, wordt de documentbladwijzer toegepast. U past de serverbladwijzer toe door Server\bladwijzer-ID op te geven. 
   • Bladwijzer maken: Hiermee maakt u een bladwijzer voor de huidige selectie. Geef Bladwijzer-ID en Bladwijzernaam op. Selecteer Verborgen om een verborgen bladwijzer te maken.
   • Bladwijzer vervangen: Hiermee vervangt u de bladwijzer die wordt aangegeven door Bladwijzer-ID door de huidige selectie.
  • Afdrukken:
   • Object afdrukken: Hiermee drukt u het object af dat wordt aangegeven door Object-ID. Geef de Printernaam op als het object naar een andere printer dan de standaardprinter moet worden gezonden. (Niet beschikbaar als reactieveroorzaker voor documenten en werkbladen.)
   • Werkblad afdrukken: Hiermee drukt u het werkblad af dat wordt aangegeven door Werkblad-ID. (Niet beschikbaar als reactieveroorzaker voor documenten en werkbladen.) Deze functie werkt niet in de AJAX-client.
   • Rapport afdrukken: Hiermee drukt u het rapport af dat wordt aangegeven door Rapport-ID. Geef de Printer naam op als het rapport naar een andere printer dan de standaardprinter moet worden gezonden. Schakel het selectievakje Toon dialoogvenster afdrukken in als u wilt dat het Windows-dialoogvenster Afdrukken wordt getoond. (Niet beschikbaar als reactieveroorzaker voor documenten en werkbladen.)
  • Extern:
   • Deze instelling werkt niet bij sommige clients!
    • Exporteren: Hiermee exporteert u een tabel die een specifieke set velden bevat. Alleen de records die van toepassing zijn op de gemaakte selectie, worden geëxporteerd. Klik op de knop Instellen op de pagina Acties om het dialoogvenster Actie instellingen exporteren te openen. Niet beschikbaar als trigger voor documenten en werkbladen.

     InformatieDeze functie werkt niet in AJAX-client.
    • Starten: Hiermee start u een extern programma. De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd in het dialoogvenster Acties:
     • Toepassing: Klik op Bladeren... om de toepassing te zoeken die moet worden gestart. (Niet beschikbaar als reactieveroorzaker voor documenten en werkbladen.)
     • Bestandsnaam: Voer het pad in naar het bestand dat moet worden geopend met de hierboven opgegeven toepassing. (Niet beschikbaar als reactieveroorzaker voor documenten en werkbladen.)
     • Parameters: Geef parameters op voor de opdrachtregel waarvan de toepassing wordt gestart. (Niet beschikbaar als reactieveroorzaker voor documenten en werkbladen.)
     • Werkdirectory: Hiermee wordt de werkmap ingesteld voor de te starten toepassing. (Niet beschikbaar als reactieveroorzaker voor documenten en werkbladen.)
     • Toepassing afsluiten als QlikView wordt gesloten: Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de toepassing wordt afgesloten wanneer QlikView wordt gesloten. (Niet beschikbaar als trigger voor documenten en werkbladen.)
     • InformatieDeze functie werkt niet in AJAX-client.
    • URL openen: Met URL openen kunt u een URL naar een QlikView-document openen vanuit een ander QlikView-document (documentkoppeling). Met deze instelling wordt de URL in de standaard webbrowser geopend. Deze functie kan niet worden gebruikt als reactieveroorzaker voor documenten en werkbladen. Als u URL openen gebruikt, moet u de documentnaam met kleine letters in de actietekenreeks invoeren.
     Gebruik waar mogelijk QlikView-document openen in plaats van URL openen.

     InformatieHet gebruik van Javascript in URL's is standaard uitgeschakeld.

     U kunt Javascript in URL's toestaan door de parameter PreventJavascriptInObjectActions in het bestand custom.config te wijzigen.

    • QlikView-document openen: Met QlikView-document openen kunt u een QlikView-document openen vanuit een ander QlikView-document (documentkoppeling). Deze functie kan niet worden gebruikt als trigger voor documenten en werkbladen. Zie voor meer informatie Voorbeelden van documentkoppeling.

    • Macro uitvoeren: Voer het pad en de naam in van de macro die moet worden uitgevoerd. Typ een willekeurige naam waarmee u later een macro kunt maken in het dialoogvenster Module bewerken, of een voer berekende uitdrukking in om dynamisch bij te werken.
    • Variabele instellen: Hiermee kent u een waarde toe aan de opgegeven variabele.
    • Toon info: Hiermee wordt de toegewezen informatie getoond, bijvoorbeeld een tekstbestand of een afbeelding voor het veld dat wordt aangegeven door Veld. Deze functie werkt niet in AJAX-client.
    • Dit document sluiten: Hiermee sluit u het actieve QlikView-document.
    • Opnieuw laden: Hiermee wordt het huidige document opnieuw geladen. Deze functie werkt niet in de AJAX-client en de plug-in IE.
    • Dynamisch bijwerken: Hiermee wordt een dynamische update uitgevoerd vand e gegevens in het momenteel geladen document. De opdracht voor de dynamische bijwerkactie moet worden ingevoerd in het veld Opdracht.
     Het beoogde gebruik van Dynamisch bijwerken stelt een QlikView-beheerder in staat beperkte hoeveelheden gegevens in te voeren in een QlikView-document vanuit een enkele bron zonder het document opnieuw te laden. Vervolgens kan dan een analyse worden uitgevoerd door meerdere clients via een verbinding met QlikView Server.

     InformatieDe geüploade informatie wordt opgeslagen in RAM zodat alleen gegevens die worden toegevoegd of bijgewerkt met Dynamisch bijwerken verloren gaan als het document opnieuw wordt geladen.

     In de volgende grammatica worden de mogelijke opdrachten en hun onderdelen beschreven die kunnen worden gebruikt met de functie Dynamisch bijwerken:

     • opdrachten ::= opdracht { “;” statement }
     • opdracht ::= insert-opdracht | update-opdracht| delete-opdracht | begin_transaction-opdracht | commit_transaction-opdracht
     • insert-opdracht ::= "INSERT" "INTO" ("*" | tabelnaam) veldenlijst "VALUES" waardenlijst {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" veldenlijst ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
     • update-opdracht::= "UPDATE" ("*" | tabelnaam) set-clausule {"," | set_clause} "WHERE" voorwaarde ["AUTO" "INSERT"]
     • delete-opdracht ::= "DELETE" "FROM" ("*" | tabelnaam] "WHERE" voorwaarde
     • opdracht_begin-transactie ::= "BEGIN" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [transactienaam]
     • opdracht_commit-transactie ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [transactienaam]
     • tabelnaam ::= ID | naam_tussen_aanhalingstekens
     • veldenlijst ::= "(" veldnaam {"," field_name} ")"
     • waardenlijst ::= "("waarde {"," value} ")"
     • set-clausule ::= "SET" veldnaam "=" willekeurige_geldige_niet-geaggregeerde_qlikview-uitdrukking
     • veldnaam ::= ID | tekenreeks tussen aanhalingstekens
     • waarde ::= ID | willekeurig_qlikview-getal | tekenreeks tussen aanhalingstekens
     • voowaarde ::= willekeurige_geldige_niet-geaggregeerde_qlikview-uitdrukking
     • ID ::= willekeurige_qlikview-ID
     • tekenreeks_tussen_aanhalingstekens ::= "[" [^]]+ "]"

     Voorbeeld:  

     UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

     Informatie Als u deze functie wilt gebruiken, moet Dynamisch bijwerken zowel zijn toegestaan in het document als op de server.

    Voorbeelden van documentkoppeling

    U kunt QlikView-document openen gebruiken om een documentkoppeling te maken.

    De volgende instellingen kunnen worden toegepast:

    • Status overbrengen: De selecties van het oorspronkelijke document naar het doeldocument overbrengen. De selecties in het doeldocument worden eerst gewist.

    • Status op huidig toepassen: De selecties van het doeldocument behouden en de selecties van het oorspronkelijke document daar bovenop toe te passen.

     Informatie Gebruik van Status op huidig toepassen kan onverwachte resultaten opleveren als de selecties in de twee documenten strijdig met elkaar zijn.

    • In hetzelfde venster openen: Het nieuwe document in hetzelfde browsertabblad openen als bij het gebruik van de AJAX ZFC-client.

     InformatieDe actie QlikView-document openen wordt niet ondersteund voor niet-domeingebruikers bij gebruik van de QlikView plug-In.

    QlikView-documenten: De extensie van het doelbestand moet worden aangegeven. Relatieve paden voor het navigeren van het ene QlikView-document naar het andere worden in alle clients ondersteund, mits de gekoppelde documenten in dezelfde mapstructuur (mount) worden opgeslagen.

    De volgende voorbeelden laten zien hoe u het bestandspad naar het doelbestand schrijft:

    Voorbeeld: Bestand bevindt zich in dezelfde mapstructuur (dezelfde mount).

    • Als het doelbestand zich in dezelfde map bevindt:
     DestinationDoc.qvw

    • Als het doelbestand zich in een submap bevindt:
     SubFolder/DestinationDoc.qvw

    • Als het doelbestand zich in een bovenliggende map bevindt:
     ../DestinationDoc.qvw

    • Als het doelbestand zich in een bovenliggende en parallelle map bevindt:
     ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

    Voorbeeld: Bestand bevindt zich in een andere mapstructuur (andere mount). Het relatieve pad tussen verschillende mapstructuren wordt alleen in de Ajax-client ondersteund.

    • Als het doelbestand zich in een andere mapstructuur bevindt:
     ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

    Voorbeeld: Het koppelingspad gebruiken om een QlikView-document aan te wijzen. Het pad naar gekoppelde mappen instellen wordt alleen in de Ajax-client ondersteund.

    • Als het doelbestand zich in dezelfde gekoppelde map bevindt:
     \Mount\DestinationDoc.qvw

    • Als het doelbestand zich in een andere gekoppelde map bevindt:
     \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

     InformatieDocumentkoppeling met gekoppelde mappen werkt niet in combinatie met de QlikView plug-In.

    Voorbeeld: Het absolute pad gebruiken om een QlikView-document aan te wijzen Het gebruik van absolute paden voor documentkoppeling wordt in de Ajax-client en in QlikView Desktop ondersteund.

    • Het absolute pad naar de lokale hoofdmap of mapstructuur:
     C:\...\DestinationDoc.qvw

    • Het absolute pad naar een netwerkshare:
     \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

    QlikView-apps in de Qlik Sense Cloud-hub: u hebt de AppId nodig, niet het pad. Apps moeten worden verwijderd en bijgewerkt in QlikView Desktop. De AppId bevindt zich in de URL als de app is geopend in de hub.

    Voorbeeld

    Als de URL als volgt is: https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg. Dan is de AppId: 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg.

     

Titel tonen

Standaard wordt het label van de eerste gedefinieerde uitdrukking ingesteld als grafiektitel. Schakel de optie·uit als u geen grafiektitel wilt weergeven. De titel kan worden gedefinieerd als een berekende formule die dynamisch wordt bijgewerkt. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op Function om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Meer.../Minder...

Klik op deze knop om extra tabbladen in de weergave uit of samen te vouwen.

Eigenschappen metergrafiek: Presentatie

Presentatie

 • Uiterlijk: Selecteer een van de beschikbare weergaven in de vervolgkeuzelijst.

 • Meter min.: De minimumwaarde van de meter. Dit komt overeen met de laagste positie van de meterindicator.

 • Meter max: De maximumwaarde van de meter. Dit komt overeen met de hoogste positie van de meterindicator.

 • Metersegmentinstellingen: In deze groep definieert u de segmenten waaruit de meter bestaat. Alle meters, met uitzondering van meters in LED-stijl, hebben ten minste één segment. Bij ronde en lineaire meters vormen de segmenten verschillend gekleurde vlakken in de achtergrond van de meter. Bij verkeerslichtmeters is elk segment gelijk aan een lampje. Er wordt een lijst met segmenten weergegeven en u kunt een segment in de lijst selecteren om de eigenschappen te wijzigen. Selecteer een segment in de keuzelijst. Klik op Add om een segment toe te voegen. Klik op Caption color om kleur op de grens te selecteren. Klik op Remove om items uit de lijst te verwijderen. Klik op Engine om de pop-up te openen.

 • Automatische segmentbreedte: Als deze optie is ingeschakeld, worden de segmentgrenzen automatisch berekend op basis van de Min.- en Max.-waarde van de meter en van het aantal gedefinieerde segmenten.

 • Logaritmische schaal: Als deze optie is ingeschakeld, is de schaal van de meter logaritmisch.

 • Relatieve segmentlimieten: Als deze optie is geselecteerd, kunnen de segmentbindingen worden ingevoerd als een getal tussen 0 en 1 om een gedeelte van het totale bereik aan te geven tussen de waarden Min en Max.

 • Segmentomtrek tonen: Hiermee toont u de omtrek van de metersegmenten.

 • Segmentgrenzen tonen: Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een omtrek getekend bij de segmentgrenzen van ronde en lineaire meters.

 • Segmenten: Klik op Add om segmenten toe te voegen in de meter.

  • Achtergrond: Hiermee stelt u de achtergrond van het diagram in. De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Kleur: Klik op Caption color om een kleur te selecteren.

  • Afbeelding: Klik op Add image om de afbeelding te wijzigen.

 • Dynamische afbeelding: Voer een berekende uitdrukking in om dynamische achtergrondafbeeldingen te tonen die veranderen als de selectie wordt gewijzigd.

 • Achtergrondtransparantie: Voer een waarde in het vak in of sleep de schuifbalk om de transparantie in te stellen voor de grafiek.

Meer.../Minder...

 • Algemeen: Tabblad Algemeen snelheidsmeter en Ronde weergave.

 • Meterindicator tonen: De meterwaarde wordt aangegeven met een wijzer.

 • Indicatorstijl: Hiermee geeft u de stijl van de indicator aan.

 • Vullen tot waarde: De meterwaarde wordt aangegeven door de achtergrond van de meter tot de huidige waarde te vullen met de gedefinieerde segmentkleur(en). Het resterende gedeelte tot de waarde Max. blijft leeg.

 • Meterschaal tonen: Schakel deze optie in om een schaal te tonen.

 • Aantal primaire eenheden: Het aantal primaire maateenheden op de schaal van de meter.

 • Aantal secundaire eenheden: Het aantal deeleenheden tussen elke primaire eenheid op de schaal van de meter.

 • Meterlabels tonen: Schakel deze optie in om tekstlabels weer te geven om de schaal van de meter.

 • Labelfrequentie: U kunt de dichtheid van de labels invoeren in het tekstvak.

 • Cilinderdikte: De meter wordt meestal getekend als een gevulde cirkel of een gevuld cirkelsegment. Hoe groter het cijfer hier, des te dikker de cilinder. Voer een waarde tussen 0 en 99 in om het percentage van de radius aan te geven dat niet moet worden opgevuld.

 • Spanwijdte van de hoek: De hoek in graden tussen de waarden Min. en Max. in de meter. Dit moet een waarde zijn tussen 45 en 360.

 • Hoek: De hoek van de middenwaarde van de meter ten opzichte van de klok. Dit moet een waarde tussen 0 en 360 zijn. 0 geeft het midden boven aan de meter (12 uur) aan.

 • Pop-up-labels: Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen de waarden van de dimensie(s) en uitdrukking(en) als pop-upballon als u met de muis naar een gegevenspunt in de grafiek wijst.

 • Tabblad Algemeen weergave standaardmeter:

  • Meterindicator tonen: De meterwaarde wordt aangegeven met een wijzer.

  • Indicatorstijl: Hiermee geeft u de stijl van de indicator aan.

  • Vullen tot waarde: De meterwaarde wordt aangegeven door de achtergrond van de meter tot de huidige waarde te vullen met de gedefinieerde segmentkleur(en). Het resterende gedeelte tot de waarde Max. blijft leeg.

  • Meterschaal tonen: Schakel deze optie in om een schaal te tonen.

  • Aantal primaire eenheden: Het aantal primaire maateenheden op de schaal van de meter.

  • Aantal secundaire eenheden: Het aantal deeleenheden tussen elke primaire eenheid op de schaal van de meter.

  • Meterlabels tonen: Schakel deze optie in om tekstlabels weer te geven om de schaal van de meter.

  • Labelfrequentie: U kunt de dichtheid van de labels invoeren in het tekstvak.

  • Pop-up-labels: Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen de waarden van de dimensie(s) en uitdrukking(en) als pop-upballon als u met de muis naar een gegevenspunt in de grafiek wijst.

 • Tabblad Algemeen weergave stoplicht:

  • Enkel licht: Als deze optie wordt ingeschakeld, wordt er slechts één licht weergegeven.

  • Indicatorstijl: Hiermee geeft u de stijl op van het gebied rond de lichten.

  • Vullen tot waarde: De meterwaarde wordt aangegeven door de achtergrond van de meter tot de huidige waarde te vullen met de gedefinieerde segmentkleur(en). Het resterende gedeelte tot de waarde Max. blijft leeg.

  • Richting omkeren: Als u dit selectievakje inschakelt, worden de lichten in omgekeerde volgorde weergegeven.

  • Pop-up-labels: Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen de waarden van de dimensie(s) en uitdrukking(en) als pop-upballon als u met de muis naar een gegevenspunt in de grafiek wijst.

 • Tabblad Algemeen weergave LED-stijl:

  • Cijfers: Kies hoeveel cijfers moeten worden getoond.

  • Kleur van de cijfers: Klik op Caption color om de kleur in te stellen.

  • Pop-up-labels: Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen de waarden van de dimensie(s) en uitdrukking(en) als pop-upballon als u met de muis naar een gegevenspunt in de grafiek wijst.

 • Tabblad Algemeen weergave testbuis:

  • Kleur van testbuis: Klik op Caption color om de kleur in te stellen.

  • Meterschaal tonen: Schakel deze optie in om een schaal te tonen.

  • Aantal primaire eenheden: Het aantal primaire maateenheden op de schaal van de meter.

  • Aantal secundaire eenheden: Het aantal deeleenheden tussen elke primaire eenheid op de schaal van de meter.

  • Meterlabels tonen: Schakel deze optie in om tekstlabels weer te geven om de schaal van de meter.

  • Labelfrequentie: U kunt de dichtheid van de labels invoeren in het tekstvak.

  • Pop-up-labels: Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen de waarden van de dimensies en uitdrukkingen als pop-upballon als u met de muis naar een gegevenspunt in de grafiek wijst.

 • Tabblad Algemeen weergave gereflecteerde buis:

  • Meterschaal tonen: Schakel deze optie in om een schaal te tonen.

  • Aantal primaire eenheden: Het aantal primaire maateenheden op de schaal van de meter.

  • Aantal secundaire eenheden: Het aantal deeleenheden tussen elke primaire eenheid op de schaal van de meter.

  • Meterlabels tonen: Schakel deze optie in om tekstlabels weer te geven om de schaal van de meter.

  • Labelfrequentie: U kunt de dichtheid van de labels invoeren in het tekstvak.

  • Pop-up-labels: Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen de waarden van de dimensies en uitdrukkingen als pop-upballon als u met de muis naar een gegevenspunt in de grafiek wijst.

 • Stijlen:

  • Stijl diagramtitel: Klik voor het instellen van de lettertypekleur voor de grafiektitel op Font color. Om het lettertype in te stellen, klikt u op Font.

  • Schaallabel: U kunt het lettertype instellen door te klikken op Font.

  • Lettertype titelbalk: Om het lettertype voor de titelbalk in te stellen, klikt u op Font.

  • Actieve titelbalk: Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de actieve titelbalk op Caption color. Klik op Font color om de tekstkleur in te stellen.

  • Niet-actieve titelbalk: Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de inactieve titelbalk op Caption color. Klik op Font color om de tekstkleur in te stellen.

  • Randen gebruiken: Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u een rand om het werkbladobject maken. Klik op Caption color om de kleur van de rand in te stellen.

  • Randbreedte: Geef een waarde op of sleep de schuifregelaar om de breedte van de rand in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels.

  • Afgeronde hoeken: Klik op Settings om de pop-up Afgeronde hoeken te openen.

  • Afgeronde hoeken is alleen beschikbaar als u Geavanceerd als Opmaakmodus hebt geselecteerd in Documenteigenschappen: Algemeen.

  • Pop-up Afgeronde hoeken: Selecteer Vast of Relatief voor de afgeronde hoeken en geef aan welke hoeken moeten worden afgerond. Selecteer tevens de hoekigheid door een waarde in te voeren. 

 • Referentielijnen:
  • Referentielijnen: Klik op Add om een referentielijn toe te voegen.
  • Label in grafiek tonen: Het label wordt naast de referentielijn weergegeven.
  • Label: In het tekstvak kunt u een titel invoeren die op de titelbalk van het object wordt weergegeven. Als geen Label is ingesteld, wordt de naam van het veld gebruikt als Titelbalk tonen is geselecteerd. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op Function om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
  • X-as: Selecteer deze optie als de referentielijn vanaf de x-as moet worden getekend.
  • Uitdrukking: De waarde waarmee de referentielijn moet worden getekend. Voer een uitdrukking in die u als beginpunt wilt gebruiken.
  • Lijndikte: De dikte van de referentielijn.
  • Lijnstijl: De stijl van de referentielijn.
  • Lijnkleur: De kleur van de referentielijn.
  • Voorwaarden tonen gebruiken: De referentielijn wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaarde-uitdrukking, die telkens als de grafiek moet worden getekend, wordt gecontroleerd. De referentielijn wordt alleen verborgen als de uitdrukking FALSE retourneert.
  • Voorwaarde: Voer de voorwaardelijke uitdrukking in. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op Function om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
 • Tekst:
  • Tekst in grafiek: Klik op Add om tekst toe te voegen in de grafiek.
  • Tekst: De tekst die is toegevoegd in Tekst in grafiek, wordt hier weergegeven.
  • Draaihoek: Geef een hoek tussen 0 en 360 graden op voor de tekst. De standaardwaarde is 0.
  • Horizontaal uitlijnen: Hiermee stelt u de horizontale uitlijning in.
  • Altijd zichtbaar: De tekst die is geselecteerd in de lijst, moet altijd zichtbaar zijn bij het tekenen van de grafiek.
  • Tekststijl:
   • Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de tekst op Caption color.
   • Klik op Font color om de lettertypekleur in te stellen. Om het lettertype in te stellen, klikt u op Font.
  • Formaat en positie: Hiermee stelt u de positie en het formaat in van de tekst in het object.

Titelbalk

 • Label: In het tekstvak kunt u een titel invoeren die op de titelbalk van het object wordt weergegeven. Als geen Label is ingesteld, wordt de naam van het veld gebruikt als Titelbalk tonen is geselecteerd.

 • De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule.

  Klik op Function om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

 • Titelbalk tonen: Als deze optie is ingeschakeld, wordt aan de bovenkant van elk object een titelbalk weergegeven. De titelbalk is standaard ingeschakeld bij keuzelijsten en andere objecten met een vak, en uitgeschakeld bij knoppen, tekstobjecten en lijnen/pijlen.

 • Uitlijning titelbalk: Dit kan links, centreren of rechts zijn.

 • Titelbalk met meerdere regels (tekstterugloop): Als deze optie is ingeschakeld, wordt de tekst weergegeven op twee of meer regels.

 • Aantal rijen: Als meerdere regels zijn toegestaan voor de titelbalk, geeft u het aantal rijen in het invoerveld op of sleept u de schuifregelaar naar het gewenste aantal.

 • Uitlijning titelbalk: Dit kan boven, centreren of onder zijn.

Meer.../Minder...

In deze sectie worden de eigenschappen voor Pictogram titelbalk in Meer.../Minder...beschreven.

 • Menu: Het objectmenu wordt geopend.
 • Wissen: Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist.
 • Afdrukken: Hiermee worden een of meer geselecteerde werkbladobjecten in tabelvorm in een ander browservenster geopend. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!
 • Gegevens kopiëren: Hiermee selecteert u de mogelijke waarden in het opgegeven veld. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!
 • Afbeelding naar Klembord kopiëren: Hiermee kopieert u een afbeelding van het werkbladobject naar het Klembord. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!
 • Verzenden naar Excel...: Mogelijke waarden (inclusief geselecteerde) worden geëxporteerd naar Microsoft Excel, dat automatisch wordt gestart als het programma nog niet geopend is. De geëxporteerde waarden verschijnen als één kolom in een nieuw Excel-werkblad. Voor deze functionaliteit moet Microsoft Excel 2007 of later op de computer zijn geïnstalleerd. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!
 • Minimaliseren toestaan: Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor minimaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object geminimaliseerd kan worden. Ook kan het object worden geminimaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken.
 • Automatisch minimaliseren: Deze optie is beschikbaar als Minimaliseren toestaan is ingeschakeld. Wanneer Automatisch minimaliseren is ingeschakeld voor diverse objecten op hetzelfde werkblad, worden ze telkens allemaal op één na automatisch geminimaliseerd. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u verschillende grafieken in hetzelfde werkbladgebied afwisselend wilt weergeven.
 • Minimaliseren toestaan: Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor maximaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object gemaximaliseerd kan worden. Ook kan het object worden gemaximaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken. Als zowel Minimaliseren toestaan als Maximaliseren toestaan zijn ingeschakeld, wordt bij dubbelklikken het object geminimaliseerd.
 • Help-tekst: Hier kunt u een Help-tekst invoeren voor weergave in een pop-upvenster. Deze optie is niet beschikbaar op documentniveau. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op Function om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
  U kunt bijvoorbeeld een omschrijving invoeren van het werkbladobject. Een Help-pictogram wordt toegevoegd aan de venstertitelbalk van het object. Wanneer de muisaanwijzer over het pictogram beweegt, wordt de tekst in een pop-upvenster weergegeven.
 • Snelle wijziging door typen: Hier kunt u overschakelen tussen grafiektypen inschakelen. Niet beschikbaar voor alle objecten. Klik op Settings om de pop-up te openen.
 • Pop-up Snelle type-instellingen: Schakel de selectievakjes in voor de grafiektypen waartussen u wilt schakelen met snelle typewijziging.

Eigenschappen metergrafiek: Opties

Opties

Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle objecten.

 • Alleen-lezen: De grafiek wordt alleen-lezen. Dit betekent dat u geen selecties kunt maken door met de muis te klikken of te slepen in de grafiek.
 • Positie/grootte wijzigen toestaan: Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer de positie of de grootte van een werkbladobject worden gewijzigd.
 • Kopiëren/klonen toestaan: Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer een kopie van het werkbladobject worden gemaakt. Deze instelling is wellicht niet voor alle clients mogelijk.
 • Objectomvang in gegevens: In principe worden de randen van alle tabelobjecten in QlikView verkleind als de tabel door bepaalde selecties kleiner wordt dan de ruimte die eraan toegewezen is. Als u deze optie uitschakelt, wordt deze automatische formaataanpassing uitgeschakeld en wordt de overtollige ruimte leeg gelaten.
 • Info in titelbalk tonen toestaan: Wanneer de functie Info in gebruik is, wordt een infopictogram weergegeven in de venstertitelbalk wanneer aan een veldwaarde informatie is gekoppeld. Als u geen infopictogram wilt weergeven in de titelbalk, kunt u deze optie uitschakelen. Alleen beschikbaar voor keuzelijst, statistiekobject, meervoudige keuzelijst en invoerobject.
 • Schuifpositie behouden: Wanneer dit selectievakje en het bijbehorende vakje op de pagina Gebruikersvoorkeuzen, Objecten zijn ingeschakeld, probeert de QlikView de verticale schuifpositie te behouden nadat een selectie is gemaakt in tabelobjecten.
 • Voorwaarden tonen gebruiken: Het werkbladobject wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaardelijke uitdrukking die voortdurend wordt geëvalueerd, bijvoorbeeld op basis van gemaakte selecties, enz. Het werkbladobject wordt alleen verborgen als de voorwaarde false retourneert. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op Function om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
 • Normaal: Geef de positie van het object op door de marges Links en Boven en de Breedte en Hoogte van het object in te stellen.
 • Geminimaliseerd: Geef de positie van het geminimaliseerde werkbladobject op door de marges Links en Boven en de Breedte en Hoogte van het geminimaliseerde object in te stellen.
 • Meer.../Minder...: De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Eigenaar: Domein en gebruikers-ID van de eigenaar.
  • Object delen: Schakel dit vakje in als u objecten wilt delen met anderen. Als deze selectie wordt ingeschakeld, worden de opties eronder actief.
  • Delen met: Kies Iedereen machtigen of Machtigen per gebruikersnaam.
  • Gebruikers (domein\gebruikers-ID): Als Machtigen per gebruikersnaam is gekozen, wordt een lijst met toegevoegde gebruikers getoond.

   Klik op Add om gebruikers toe te voegen. Er wordt een rij toegevoegd, markeer de rij om deze te ontgrendelen, en bewerk de gebruikersgegevens. U verwijdert gebruikers door te klikken op Remove na de gebruiker die u wilt verwijderen.

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com