Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werken met het QlikView-document op kleine apparaten

Aangepaste opmaak

Teneinde optimaal gebruik te maken van de beperkte ruimte van een klein apparaat, worden sommige objecten niet meegenomen als het document wordt geopend met behulp van AJAX op kleine apparaten.

  • Knop
  • Container
  • Lijn/pijl
  • Vak Huidige selecties
  • Invoerobject
  • Meervoudige keuzelijst
  • Bladwijzerobject
  • Zoekobject
  • Tekstobject

Toegang tot de uitgesloten objecten is mogelijk door over te schakelen naar de Ajax-client.

Navigeren tussen werkbladen

U kunt tussen werkbladen navigeren door uw vinger omhoog of omlaag te slepen over het scherm (verticaal schuiven).

Navigeren tussen objecten

U kunt vanaf het beginscherm van het document tussen objecten op het huidige werkblad navigeren door uw vinger naar rechts of links te slepen over het scherm (horizontaal schuiven). U kunt een object selecteren door hierop te drukken met uw vinger.

U kunt naar het volgende object op het werkblad navigeren als een object is geselecteerd door naar links of rechts te bewegen of door links of rechts van de rij met puntjes onder aan het scherm te tikken.

Hoofdmenu

Main menu interface

Het hoofdmenu, dat zich onder aan het scherm bevindt als een QlikView-document is geopend, bevat een aantal opties:

Huidige selecties

Als u op Huidige selecties drukt, worden selecties weergegeven die momenteel worden uitgevoerd en kunnen selecties die u al hebt gemaakt worden bewerkt of verwijderd. De huidige selecties zijn van invloed op wat wordt weergegeven in alle objecten in het QlikView-document. Als u op de pijl in de rechterbovenhoek drukt, wordt het menu Huidige selecties geopend, met de volgende opties:

Opties voor huidige selecties
Optie Beschrijving
Terug Hiermee wordt teruggekeerd naar de vorige selectiestatus.
Volgende Hiermee wordt teruggekeerd naar de selectiestatus die actief was voordat Vorige werd geselecteerd. Het is mogelijk heen en weer te schakelen tussen twee statussen door beurtelings de opdracht Vorige en de opdracht Volgende te gebruiken.
Alle velden vergrendelen Hiermee worde alle geselecteerde waarden vergrendeld.
Alle velden ontgrendelen Hiermee worden alle vergrendelde waarden ontgrendeld.
Alle selecties wissen Hiermee wist u alle selecties, behalve vergrendelde selecties.
Alle selecties ontgrendelen en opheffen Hiermee worden alle waarden ontgrendeld en gewist.

Bladwijzers

Als u op Bladwijzers klikt, worden alle bladwijzers die zijn gedefinieerd voor het document weergegeven. De huidige selecties kunnen voor later gebruik worden opgeslagen als bladwijzers. Met bladwijzers worden selecties vastgelegd in alle statussen die zijn gedefinieerd in een QlikView-document. Bij het activeren van een bladwijzer worden de selecties in alle statussen toegepast. Er kunnen geen bladwijzers worden gedefinieerd, alleen bekijken, bij gebruik van de opmaak die is aangepast voor kleine apparaten.

Bladwijzerobject

Overschakelen naar Ajax-client

Als u het QlikView-document hebt geopend in de versie die is geoptimaliseerd voor kleine apparaten, is het mogelijk om over te schakelen naar de opmaak voor de oorspronkelijke toepassing (desktopversie) door de optie Overschakelen naar Ajax-client te selecteren.

Sluiten [huidig document]

Hiermee wordt het huidige document gesloten.

Objecten gebruiken

Als uw een deel van de weergegeven waarden in, bijvoorbeeld, een staafgrafiek wilt selecteren of als u meerdere lijnen in een lijngrafiek wilt selecteren, houdt u uw vinger op het object totdat het selectiegebied, waarvan de grootte kan worden aangepast, verschijnt. Pas de grootte van het selectiegebied aan volgens uw voorkeuren en druk vervolgens op de knop Selecteren in de linkerbovenhoek.

Object chart interface

De geselecteerde waarden worden nu weergegeven.

Als een menu beschikbaar is, kunt u dit openen door op de pijl in de rechterbovenhoek te drukken. Als een object is geselecteerd, bevat het menu de opties Huidige selecties en Bladwijzers. Het menu kan worden gesloten door op het X-pictogram te drukken.

U kunt teruggaan naar de vorige weergave door op het pictogram Vorige in de linkerbovenhoek te drukken.

U kunt meerdere items in een keuzelijst of tabel selecteren door uw vinger op het item te houden totdat de knoppen Selecteren, Wissen en Annuleren boven aan het scherm worden weergegeven. Gebruik de knop Selecteren om selecties toe te voegen en de knop Wissen om selecties te verwijderen.

Stand en zoomen

Als u het kleine apparaat 90° draait, kunt u met het QlikView-document in liggende stand werken.

Het in-/uitzoomen op QlikView-objecten wordt ondersteund als het document is geopend in de Ajax-client, met behulp van de normale zoomfuncties van het kleine apparaat.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com