Ga naar hoofdinhoud

Menu Venster

Het menu Venster is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

  • Trapsgewijs: Hiermee rangschikt u vensters zo dat ze elkaar overlappen.
  • Naast elkaar: De vensters worden zo geschikt dat ze elkaar niet overlappen.
  • Pictogrammen schikken: De pictogrammen worden onder in het venster geschikt.
  • Beschikbare documenten: Hiermee opent u een uitgebreide lijst met geopende QlikView-documenten en extra documentinformatie. Als u een venster selecteert, wordt dit het actieve venster.