Ga naar hoofdinhoud

QlikView starten

OP DEZE PAGINA

QlikView starten

Start QlikView vanuit het menu Start, Programma's of door te dubbelklikken op een QlikView-document.

Als u QlikView wilt starten vanaf de opdrachtregel, kunt u de parameters gebruiken die in de volgende sectie worden omschreven.

Syntaxis voor de opdrachtregel

Het aanroepen van de QlikView-opdrachtregel kan worden omschreven door de volgende syntaxis:

[ pad ]Qv.exe[ { switch } documentbestand ]

 

Het [ pad ] is het pad naar het bestand, absoluut of relatief aan de huidige directory.

documentbestand::= [ pad ] documentbestandsnaam

documentbestandsnaam is de naam van het documentbestand.

Switches

U kunt switches gebruiken om QlikView met verschillende opties te starten.

Opmerking: De switches /r, /rp, /l, /lp en /nodata sluiten elkaar wederzijds uit. U kunt slechts één switch in een opdracht gebruiken.
Startswitches voor QlikView
Switch Beschrijving
/r

Open het document, voer opnieuw laden uit en sluit QlikView.

/rp

Open het document, voer gedeeltelijk opnieuw laden uit en sluit QlikView.

/l Open het document en voer opnieuw laden uit.
/lp Open het document, voer gedeeltelijk opnieuw laden uit.
/nodata Open het document zonder veld- en tabelgegevens.
/v

Wijs een waarde toe aan een variabele voordat het script wordt uitgevoerd.

De syntaxis is: /vVariableName=AssignedValue

Example: /vMyVariable=12

Opmerking: Het is niet mogelijk om /v in combinatie met /nodata te gebruiken. De waarde die is gedefinieerd met /v wordt niet toegewezen.
/NoSecurity

Hef QlikView-beveiligingsmaatregelen op tegen vijandige macro's en scripts die zijn ingevoegd in QlikView-documenten. Er wordt geen waarschuwingsdialoogvenster weergegeven om de gebruiker te vragen de mogelijk schadelijke code te accepteren.

Waarschuwing: Wees voorzichtig met het gebruik van deze optie en gebruik deze alleen met bekende documenten.

Example:  

qv.exe /r/vMyvar=123 abc.qvw

Tip:

Stel in het script de scriptvariabele foutmodus in op 0 om te voorkomen dat foutberichten verschijnen bij het uitvoeren van scripts in reeks-modus.

Foutvariabelen