Ga naar hoofdinhoud

Specificeer rijvoorwaarde

Het dialoogvenster Specificeer rijvoorwaarde kan worden geopend via het dialoogvenster Wizard Bestand: Transformeren op de pagina Onbruikbaar (de knop Voorwaardelijk verwijderen), de pagina Kolom (de knop Nieuw...) of de pagina Uitpakken (de knop Voorwaardelijk uitpakken). Hier kunt u een logische voorwaarde definiëren voor het maken van één of meer rijen. Afhankelijk van de context worden de gedefinieerde rijen verwijderd, gekopieerd naar een nieuwe kolom en wordt de tabel in meerdere delen gesplitst.

In de groep Voorwaarde kunt u kiezen voor een voorwaarde waarbij een kolom gelijk is aan een bepaalde waarde of een andere kolom, een bereik van records of alle records. Meerdere voorwaarden kunnen gezamenlijk worden toegepast. Na het definiëren van een voorwaarde klikt u op de knop Toevoegen om deze in de transformatie op te nemen.

 • Vergelijken met waarde: Vergelijkt de cel met een celvoorwaarde die als Waar of Onwaar kan worden geëvalueerd.
 • Vergelijken met kolom: Vergelijkt de cel met de overeenkomstige cel in een andere kolom.
 • Bereik: Hiermee worden x rijen geselecteerd en vervolgens y rijen overgeslagen. De begin- en eindposities hiervoor kunnen met indexen worden opgegeven.
 • Alle rijen: Gebruik deze voorwaarde als alle rijen moeten worden geselecteerd.
 • Kolom: Hiermee stelt u het kolomnummer in waarop de voorwaarde wordt toegepast.
 • Van: Alleen zichtbaar in de modus Bereik. Hiermee stelt u het rijnummer in van waaraf rijen moeten worden verwijderd of een tweede voorwaarde moet worden toegepast.
 • Naar: Alleen zichtbaar in de modus Bereik. Hiermee stelt u het rijnummer in tot waar rijen moeten worden verwijderd of een tweede voorwaarde moet worden toegepast.
 • Selecteren: Alleen zichtbaar in de modus Bereik. Hier kunt u instellen of rijen cyclisch moeten worden geselecteerd of overgeslagen, bijvoorbeeld cyclisch twee rijen selecteren en vervolgens één rij overslaan. Als u alle rijen wilt gebruiken, moet u Selecteren instellen op 1 en Overslaan op 0.
 • Opties: In deze subgroep kunt u modificaties opgeven voor de selectie.
  • Hoofdlettergevoelig: Schakel deze optie in als u wilt dat vergelijkingen hoofdlettergevoelig zijn.
  • Niet: Schakel deze optie in als u de selectiecriteria wilt omkeren.
 • Voorwaarden (EN): In deze groep ziet u de voorwaarden die zijn opgegeven en opgenomen in de transformatie. Een logische EN wordt toegepast tussen de voorwaarden.
  • Toevoegen: Hiermee wordt de huidige voorwaarde aan de lijst toegevoegd.
  • Verwijderen: Hiermee wordt een geselecteerde voorwaarde uit de lijst verwijderd.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view