Ga naar hoofdinhoud

Werkblad: Menu Object

Dit menu bevat de volgende opdrachten:

 • Eigenschappen: Hiermee opent u het dialoogvenster Werkbladeigenschappen, waarin u de parameters voor definitie van het werkblad kunt instellen.
 • Velden selecteren: Hiermee opent u de pagina Werkbladeigenschappen: Velden, waarin u een veld of meer kunt selecteren dat u wilt weergeven als keuzelijst op het werkblad.
 • Nieuw werkbladobject: Er wordt een trapsgewijs menu met objecten geopend.
 • Werkblad kopiëren: Er wordt een kopie gemaakt van de hele bladzijde met alle daarop aanwezige objecten. De kopie krijgt de naam "Kopie van werkbladnaam" en wordt als laatste werkblad in het document geplaatst.
 • Werkbladobject plakken: Hiermee wordt een object in het werkblad geplakt dat eerder naar het Klembord is gekopieerd. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+V.
 • Werkbladobject plakken als koppeling: Hiermee wordt een gekoppeld object in het werkblad geplakt dat eerder naar het Klembord is gekopieerd. Het object is direct gekoppeld aan het origineel en heeft dezelfde kenmerken en object-ID.
 • Afdrukken: Hiermee opent u het dialoogvenster Afdrukken waarin u de afdrukinstellingen kunt opgeven. De afdruk bestaat uit een afbeelding van het werkbladgebied inclusief de eventuele werkbladobjecten.
 • Afbeelding naar Klembord kopiëren: Een bitmapafbeelding van (alleen) het werkbladgebied wordt naar het Klembord gekopieerd.
 • Afbeelding naar bestand exporteren: Hiermee wordt een dialoogvenster geopend voor het opslaan van een afbeelding van het huidige werkblad naar een bestand. De afbeelding kan worden opgeslagen in bmp-, jpg-, gif- of png-indeling.
 • Help: Hiermee wordt de QlikView Help geopend.
 • Verwijderen: Het werkblad en alle objecten erop worden verwijderd.