Ga naar hoofdinhoud

Werkbladeigenschappen: Beveiliging

OP DEZE PAGINA

Werkbladeigenschappen: Beveiliging

Op deze instellingenpagina kunt u de gebruikersbevoegdheden op werkbladniveau instellen. Standaard zijn alle opties aangevinkt (ingeschakeld). Iemand met beheerdersbevoegdheden kan dit dialoogvenster altijd openen en de instellingen wijzigen. Met de instellingen kan worden voorkomen dat gewone gebruikers de werkbladopmaak op bepaalde manieren kunnen wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Objecten toevoegen: Toestemming om nieuwe objecten toe te voegen.
  • Werkbladobjecten verwijderen: Toestemming om objecten te verwijderen.
  • Positie/grootte van werkbladobjecten wijzigen: Toestemming om de opmaak van bestaande objecten te wijzigen.
  • Werkbladobjecten kopiëren/klonen: Toestemming om een kopie van bestaande objecten toe te voegen.
  • Toegang tot eigenschappen van werkbladobjecten: Toestemming om het dialoogvenster Werkbladeigenschappen te openen.
  • Werkblad verwijderen: Toestemming om het werkblad te verwijderen.
  • Toegang tot werkbladeigenschappen (gebruikers): Toestemming om de verschillende eigenschappenpagina's van objecten te openen.

Als u de optie Op alle werkbladen doorvoeren inschakelt, zijn alle bovenstaande opties van toepassing op alle werkbladen van het document.

  • Alleen-lezen: Schakel deze optie in als u alle objecten op dit werkblad wilt vergrendelen voor selectie. Dat houdt in dat bij deze objecten alleen de resultaten kunnen worden weergegeven van selecties die zijn gemaakt bij objecten op andere werkbladen.