Ga naar hoofdinhoud

StripComments

OP DEZE PAGINA

StripComments

Als deze variabele wordt ingesteld op 0, worden de opmerkingen in het script tussen /*..*/ en na // niet verwijderd. Als deze variabele niet gedefinieerd is, wordt commentaar altijd overgeslagen.

Syntax:  

StripComments

 

Bepaalde databasestuurprogramma's geven tussen de tekens /*..*/ hints voor het optimaliseren van SELECT-opdrachten. Als dit het geval is, moeten de opmerkingen niet worden verwijderd voordat de SELECT-opdracht naar het databasestuurprogramma wordt gestuurd.

Opmerking: Het wordt aanbevolen deze variabele meteen na de betreffende opdrachten terug te zetten op 1.

Example:  

set StripComments=0;

SQL SELECT * /* <optimization directive> */ FROM Table ;

set StripComments=1;