Ga naar hoofdinhoud
Statistische verdelingsfuncties

OP DEZE PAGINA

Statistische verdelingsfuncties

Alle hieronder beschreven statistische verdelingsfuncties worden via de Cephes-functiebibliotheek in QlikView geïmplementeerd. Ga voor referenties en meer informatie over gebruikte algoritmen, nauwkeurigheid enzovoort naar: http://www.netlib.org/cephes/. De Cephes-functiebibliotheek wordt met toestemming gebruikt.

De statistische DIST-verdelingsfuncties meten de waarschijnlijkheid van de distributiefuncite op het punt in de verdeling gegeven door de opgegeven waarde. De INV-functies berekenen de waarde, gegeven de waarschijnlijkheid van de verdeling. Daar staat tegenover dat de groepen statistische aggregatiefuncties de geaggregeerde waarden van reeksen statistische testwaarden voor verschillende statistische hypothesetests berekenen.

Alle functies kunnen zowel in het load-script als in grafiekuitdrukkingen worden gebruikt.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com