Ga naar hoofdinhoud

Connect

Met de opdracht CONNECT wordt de toegang van QlikView tot een algemene database via de OLE DB/ODBC-interface vastgelegd. Voor ODBC moet de gegevensbron eerst worden opgegeven met behulp van ODBC-beheer.

Syntaxis:  

ODBC CONNECT TO connect-string
OLEDB CONNECT TO connect-string
CUSTOM CONNECT TO connect-string
LIB CONNECT TO connection

Argumenten:  

Argumenten voor connect
Argument Beschrijving
connect-string connect-string ::= datasourcename { ; conn-spec-item }

De verbindingstekenreeks bestaat uit de naam van de gegevensbron en een optionele lijst met een of meer specificaties voor de verbinding. Als er spaties voorkomen in de naam van de gegevensbron of als specificaties voor de verbinding worden opgegeven, moet de verbindingstekenreeks tussen aanhalingstekens staan.

datasourcename moet een gedefinieerde ODBC-gegevensbron zijn of een tekenreeks waarmee een OLE DB-provider wordt gedefinieerd.

conn-spec-item ::=DBQ=database_specifier |DriverID=driver_specifier |UID=userid |PWD=password

Welke specificaties voor de verbinding mogelijk zijn, is afhankelijk van de databases. Voor sommige databases zijn andere specificaties mogelijk dan de hierboven genoemde. Voor OLE DB zijn sommige van de verbindingsspecifieke items verplicht en niet optioneel.

connection

De naam van een gegevensverbinding die is opgeslagen in de scripteditor.

Als de ODBC wordt geplaatst voor CONNECT, wordt de ODBC-interface gebruikt, anders wordt OLE DB gebruikt.

Met LIB CONNECT TO wordt verbinding gemaakt met een database via een opgeslagen gegevensverbinding die in scripteditor is gemaakt.

Voorbeeld 1:  

ODBC CONNECT TO 'Sales

DBQ=C:\Program Files\Access\Samples\Sales.mdb';

De door deze opdracht gedefinieerde gegevensbron wordt gebruikt door daaropvolgende Select (SQL)-opdrachten, tot een nieuwe CONNECT-opdracht wordt gemaakt.

Voorbeeld 2:  

LIB CONNECT TO 'MyDataConnection';

Connect32

Deze opdracht wordt op dezelfde wijze gebruikt als de CONNECT-opdracht, alleen wordt een 64-bits systeem gedwongen om een 32-bits ODBC/OLE DB-provider te gebruiken. Niet van toepassing op custom connect.

Connect64

Deze opdracht wordt op dezelfde wijze gebruikt als de CONNECT-opdracht, alleen wordt het gebruik van een 64-bits provider afgedwongen. Niet van toepassing op custom connect.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com