Ga naar hoofdinhoud

Right

OP DEZE PAGINA

Right

De prefixen Join en Keep kunnen worden voorafgegaan door het prefix right.

Als het prefix wordt gebruikt vóór join, geeft het aan dat er een join rechts moet plaatsvinden. De resulterende tabel bevat dan alleen gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in de tweede tabel voorkomen. Als het prefix wordt gebruikt voor keep, geeft het aan dat de eerste tabel met onbewerkte gegevens wordt gereduceerd tot de gemeenschappelijke doorsnede met de tweede tabel, voordat deze wordt opgeslagen in QlikView.

Opmerking: Was u op zoek naar de tekenreeksfunctie met dezelfde naam? Zie: Right - script- en grafiekfunctie

Syntax:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Load-argumenten voor tabel
Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatement of selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Example:  

Example 1A

Table1

-

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example 1B

Table2

-

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * from table1;

right join SQL SELECT * from table2;

Example 1C

QVTable

-

-

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:

SQL SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SQL SELECT * from Table2;

Example 1D

QVTab1

-

A

B

1

aa

Example 1E

QVTab2

-

A

C

1

xx

4

yy

De twee tabellen in het voorbeeld met keep zijn uiteraard via A geassocieerd.

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view