Ga naar hoofdinhoud

Left

OP DEZE PAGINA

Left

De prefixen Join en Keep kunnen worden voorafgegaan door het prefix left.

Gebruikt voor join geeft het prefix aan dat er een join links moet plaatsvinden. De resulterende tabel bevat dan alleen gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in de eerste tabel voorkomen. Als het prefix wordt gebruikt vóór keep, geeft het aan dat de tweede tabel met onbewerkte gegevens wordt gereduceerd tot de gemeenschappelijke doorsnede met de eerste tabel, voordat deze wordt opgeslagen in QlikView.

Opmerking: Was u op zoek naar de tekenreeksfunctie met dezelfde naam? Zie: Left - script- en grafiekfunctie

Syntax:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Arguments:  

Load-argumenten voor tabel
Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatement of selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Example:  

Example 1A

Table1

-

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example 1B

Table2

-

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SELECT * From table1;

Left Join Select * From table2;

Example 1C

QVTable

-

-

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

 

3

ee

 

QVTab1:

SELECT * From Table1;

QVTab2:

Left Keep SELECT * From Table2;

Example 1D

QVTab1

-

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example 1E

QVTab2

-

A

C

1

xx

De twee tabellen in het voorbeeld met keep zijn uiteraard via A geassocieerd.

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * From file3.csv;