Ga naar hoofdinhoud

If..then..elseif..else..end if

OP DEZE PAGINA

If..then..elseif..else..end if

De besturingsopdracht if..then is een constructie voor scriptselectie waarmee de uitvoering van het script, afhankelijk van één of meer logische voorwaarden, op verschillende manieren kan verlopen.

Besturingsopdrachten worden gebruikt om het verloop van de scriptuitvoering te besturen. Gebruik in een diagramuitdrukking de voorwaardefunctie if. Zie voor meer informatie if - script- en grafiekfunctie.

Syntax:  

If  condition then

  [ statements ]

{ elseif condition then

  [ statements ] }

[ else

  [ statements ] ]

end if

 

Omdat de opdracht if..then een besturingsopdracht is en dus wordt afgesloten door een puntkomma of het einde van een regel, mag geen van de vier mogelijke clausules (if..then, elseif..then, else en end if) het regeleinde overschrijden.

Arguments:  

Argumenten voor if
Argument Beschrijving
condition Een logische uitdrukking die resulteert in True of False.
statements Een willekeurige groep van een of meer QlikView-scriptopdrachten.

Example 1:  

if a=1 then

LOAD * from abc.csv;

SQL SELECT e, f, g from tab1;

end if

Example 2:  

if a=1 then; drop table xyz; end if;

Example 3:  

if x>0 then

LOAD * from pos.csv;

elseif x<0 then

LOAD * from neg.csv;

else

LOAD * from zero.txt;

end if

See also